Hopp til innhold

Vil ta kollektivrekninga for storbyane

– Klimanøkkelen ligg i byane, seier Støre. Arbeidarpartiet overbyr no regjeringa og er villig til å ta 70 prosent av rekninga for kollektivsatsing i dei største byane.

! Jonas, Raymond, Harald Schjelderup (byrådsleder Bergen) og Kristin Røymo (Tromsø)

KUTT I STORBYANE: Jonas Gahr Støre meiner det er storbyane som må ta klimakutta i Noreg. Rekninga vil han dele mellom byane og staten. Her saman med Ap-toppar frå dei norske storbyane, samla på Jernbanetorget i Oslo.

Foto: Camilla Ryste

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Med sjølvkøyrande bussar, bildeling og grøne tak vil Arbeidarpartiet forplikte dei store, norske byane i gå føre for å redusere klimagassutslepp.

– Flest folk bur i by. Derfor er det der potensialet finst til å tenkje nytt innan transport, bygging og innovasjon. Slik kan vi få ned utsleppa med 40 prosent innan 2030, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Blitt einig om ti punkt

Arbeiderparti ordførarar

VIL DELE: Byrådsleiar i Bergen Harald Schjelderup, AP-leiar Jonas Gahr Støre, byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen, Tromsø- og Trondheim-ordførar Rita Ottervik.

Foto: AP

Saman med Arbeidarparti-ordførarane og byråd i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har Støre blitt einig om ti punkt som dei meiner skal vere Noreg sitt bidrag til klimakutt.

Til gjengjeld vil Støre at staten skal ta 70 prosent av kostnadane for kollektivutbygging. Han overbyr dermed dagens regjering i statleg finansiering av buss, trikk og bane i byområda.

– Vi ynskjer at det skal vere eit spleiselag mellom staten og dei største byane, då får vi til resultat som fungerer.

Dette vil Arbeidarpartiet gjere gjennom å stille miljøkrav til prosjekta. Eksempel på dette er bustadbygging rundt kollektivknutepunkt.

Solvik-Olsen: – Dette går ut over distriktsvegane

Ketil Solvik-Olsen

SKEPTISK: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) meiner 50 prosent er

Foto: Jørgen Leangen / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lar seg ikkje overtyde av Støre sitt engasjement for kollektivtrafikk.

– Alle gongane Støre har vore i regjering har han levert stort sett null kroner til denne typen tiltak, seier han.

Solvik-Olsen forsvarer samtidig regjeringa sin politikk på inntil 50 prosent delfinansiering av kollektiv i storbyane, noko han meiner er meir realistisk.

– Ein høgare prosent vil resultere i dårlegare vegar, meir bompengar, distriktskutt og liknande, seier han.

IKT-Norges årskonferanse NEO 2017.

FRAMTIDA? Statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre fekk teste sjølvkøyrande buss på IKT-Norge sin årskonferanse. Dette er framtida, meiner Støre.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil ha sjølvkøyrande kollektivtrafikk

– Storbyane har ei viktig rolle i å stimulere til innovasjon, seier Støre.

Han meiner utvikling av førarlause bilar, bussar, t-baner og trikkar kan redusere behovet for å eige eller bruke eigen bil, og vil satse på dette som eit av punkta på Arbeidarpartiet si liste over bytiltak.

Raymond Johansen

POSITIV: Raymond Johansen, byrådsleiar i Oslo, seier ja takk til meir statleg finansiering av hovudstaden.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen (Ap) støttar forslaget og initiativet frå Støre.

– Byane veks og veksten skal vi ta med kollektiv, sykkel og gange. I Oslo er det over 50 prosent som brukar kollektiv til jobb, seier han.

Han peikar på sentrumstunnel i Oslo som eit av prosjekta som kunne hatt godt av større statleg finansiering.

– Lukkast vi med dette får det stor effekt for heile landet og vi når klimamåla vi har sett oss, seier Støre.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger