Vil strippe Nav for oppgaver

Nav må få færre oppgaver og bli bedre på kundebehandling, fastslår en ekspertgruppe.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottar Navrapport fra ekspertgruppen ved professor Terje P. Hage

Professor Terje P. Hagen er kritisk til hvordan Nav er organisert. Statsråd Hanne Bjurstrøm lytter på hans råd.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Ekspertgruppen nedsatt av Arbeidsdepartementet la torsdag frem sin evalueringsrapport av Nav. De er krystallklare i sin konklusjon.

– Nav-modellen som i sin tid ble valgt var alt for omfattende og kompleks, og det har skapt de problemene vi ser i dag, sier professor Terje Hagen, som ledet gruppen som har vurdert organiseringen av Nav.

Vil strippe Nav

Hagens gruppe foreslår nå å strippe Nav for oppgaver og effektivisere etaten for å få den på rett kjøl.

– Arbeidsdelingene mellom Nav og kommunene på endres. Vi anbefaler å trekke ut barnebidrag og helsetjenester knyttet til rus og psykisk helse og overlate dem til den enkelte kommune, slik at Nav kan fokusere på kjerneområdene sine, arbeid og aktivitet, sier Hagen.

I tillegg til organiseringskritikken er utvalget skeptisk til den såkalte en-dørs politikken Nav har ført.

Opprør mot «én dør»

– Vi gjør opprør mot én-dørs-tanken til Nav, og går mot en tre-kanals-løsning. Det betyr at man får tre forskjellige måter å henvende seg til etaten på. De som trenger arbeidsrettede aktiviteter kontakter sitt lokale Nav-kontor, ellers skal all annen kontakt være fullgod via telefon og på nett, forklarer Hagen.

– Nav sliter i dag med lange ventekøer på telefon. Vil ikke dette bare bidra til mer kaos?

– På kort sikt bør det etableres kundesentre for telefoni i alle fylker, men i tillegg krever det en betydelig utbygging av internettbaserte selvbetjeningsløsninger, sier Hagen, som også understreker at postgangen i etaten bør gjøres noen med umiddelbart.

– Nav må få på plass en automatisering av postgangen, i dag gjøres dette manuelt og krever alt for mye resurser.

Krever handling

Hagen tror Nav kan fungere bedre i løpet av tre til fem år hvis politikerne følger rådene i rapporten. Men dette er ikke den første tilstandsrapporten som har satt fokus på organiseringen av Nav.

– Vi er fornøyd med deler av rapporten og kjenner igjen våre innspill, men vi har sett rapporter som dette før. Nå ønsker vi handling, sier tillitsvalgt i Nav, Sven Ivar Skodjevåg.

Arbeidsminister Bjurstrøm vil komme med regjeringens forslag når statsbudsjettet for 2011 legges fram til høsten. Før det skjer skal rapporten ut på en omfattende høringsrunde.

– Jeg har særlig merket meg at ekspertgruppa forutsetter fortsatt innsats på IKT for å bedre oppgaveløsningen i Nav. Jeg har også merket meg forslag knyttet til enhetlig ledelse, endringer i oppgavemengde og gruppas understrekning av behovet for kompetansesatsing, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fikk kritikk

Bakgrunnen for at ekspertutvalget ble satt ned var blant annet en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i januar i år etter at Riksrevisjonen nektet å godkjenne Navs regnskap for 2008.

Opposisjonen kom med kraftig kritikk av Nav og rettet særlig søkelyset mot oppgavefordelingen mellom Nav-kontorene og forvaltningsenhetene.

Torsdag var Høyre forholdsvis fornøyd med forslagene fra ekspertgruppen, mens Fremskrittspartiet mener den peker på feil løsninger.

Blandet mottagelse

Høyres Torbjørn Røe Isaksen er glad for å få støtte for tanken om å avlaste Navs tjenestemengde.

Fremskrittspartiets Robert Eriksson tror ikke problemene i Nav løses ved at flere oppgaver flyttes ut. Han vil heller ha flere oppgaver inn i Nav, og ønsker et Nav-kontor med felles statlig og kommunal ledelser og ett system med en enhetlig finansiering.

Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, ber Bjurstrøm lytte mer til Nav-brukerne og mener at utvalget burde gått lengre i å foreslå å styrke de lokale Nav-kontorene. Han mener sentraliseringen har gått for langt slik at de lokale Nav-kontorene er blitt tømt for kompetanse, myndighet og oppgaver.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger