Vil stramme inn flyktningbegrepet

Regjeringen foreslår å fjerne det utvidede flyktningbegrepet. Dermed vil langt færre få status som flyktning og miste velferdsytelser.

Sylvi Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug skal legge frem nye forslag til innstramminger i norsk asylpolitikk tirsdag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tirsdag sender innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug en rekke tiltak, som skal gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge, på høring.

Blant annet vil innvandringsministeren at færre får flyktningstatus.

Ved å fjerne det utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i 2008, ønsker Listhaug å endre en regel som gjør at personer får status som flyktning selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen.

– Begrepet har gjort at mange flere enn det som strengt tatt er nødvendig, har fått status som flyktninger, sier Listhaug til NRK.

Hun sier at denne statusen gjør at man har krav på en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad. Dette vil Listhuag ha en slutt på.

– Dette vil bli et regelverk i tråd med det andre land har. Det er også samme praksis som EU har, sier hun.

Gjelder 24 prosent

I dag får en firedel av flyktningene i Norge opphold, selv om de ikke er personlig forfulgt. Det får de fordi det er en fare for at de blir utsatt for dødsstraff eller annen umenneskelig behandling hvis de sendes hjem.

Denne gruppen har siden 2008 fått fulle pensjonsrettigheter selv om de ikke har vært her i opptjeningstiden, men risikerer nå å miste disse rettighetene. Forslaget betyr at de må ha bodd i landet i 40 år for å full minstepensjon.

Ifølge Justisdepartementet ble den særnorske regelen innført etter at Ap, SV, V, KrF og Sp stemte for den i Stortinget. Før lovendringen fikk disse opphold på humanitært grunnlag, og hadde dermed færre rettigheter.

– Ved å frata de som ikke har krav på status som flyktninger disse ordningene, mener vi det vil bli enda mindre attraktivt å komme til Norge, sier Listhaug.

– Vil ramme mange

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) Ann-Magrit Austenå, mener forslaget er lite fornuftig.

Foto: NOAS

Generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå, mener forslaget fra Listhaug er lite fornuftig.

– Da endringen i utlendingsloven ble gjennomført i 2008, var det en godt begrunnet endring. Dette kommer til å ramme mange mennesker som er i en usikker situasjon – mennesker som kommer fra konfliktområder i verden hvor situasjonen endrer seg raskt, og som er her på ubestemt tid.

Hun mener forslaget vil ramme svært mange, og det er helt feil å frata dem disse rettighetene.

– Jeg mener Listhaug heller bør fokusere på andre ting, som å få fortgang i behandlingen av asylsøknader. Slik situasjonen er nå, settes mange liv på vent.

Tirsdag legger Listhaug frem 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter under en pressekonferanse i Justisdepartementet, skriver NTB. Det 150 sider lange høringsbrevet bygger på asylforliket som de seks største partiene på Stortinget samlet seg om 19. november

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger