Vil straffe ID-juks med bøter istedenfor utvisning

Utlendingsdirektoratet og Noas etterlyser flere måter å reagere mot ID-juks enn å utvise folk med lang botid fra Norge.

Portrettbilde av Karl Erik Sjøholt (UDI)

Leder for Oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Foto: UDI
Andreas Furuseth, juridisk rådgiver i NOAS

Andreas Furuseth, juridisk rådgiver i NOAS.

Foto: Pressebilde

I 2010 og 2011 utredet Utlendingsdirektoratet (UDI) to alternativer på oppdrag fra Justisdepartementet:

– Det ene var at UDI fikk en mulighet til å gi bøter for å oppgi uriktig identitet, og det andre var at vi kunne få en mulighet til å ilegge en tilleggstid før man kan innvilge permanent oppholdstillatelse. Det vil si at man måtte bo i Norge i mer enn tre år for å få denne permanente tillatelsen, sier leder for Oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt, til NRK.

NRK har tidligere fortalt at Utlendingsdirektoratet (UDI) de siste to årene har jobbet med en gruppe etniske somaliere som de trodde var fra Somalia, men som viser seg å være fra nabolandene.

Trekker frem barnefamilier

Sjøholt trekker særlig frem barnefamilier som eksempel på hvem som kan være aktuell for den alternative reaksjonsformen. NRK har spurt Justisdepartementet om hva som skjedde med forslaget.

– Saken ble behandlet av departementet under ledelse av forrige regjering. Det ble etter en vurdering av saken ikke funnet det hensiktsmessig å gå videre med forslagene på daværende tidspunkt, skriver departementet i en epost.

Også Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, mener det er behov for flere virkemidler. Juridisk seniorrådgiver i NOAS, Andreas Furuseth, understreker at de ikke har konkludert, men at de ser for seg flere alternative reaksjonsmåter.

– Man kan tenke seg bøter, samfunnsstraff eller karantene i forhold til å få norsk statsborgerskap, eller andre former for sanksjoner. Poenget er at man må finne et rom mellom det å ikke reagere i det hele tatt, og det å fjerne alt grunnlag for opphold i Norge, sier Furuseth, som ikke var kjent med UDI sine forslag til departementet.

Mildere reaksjoner

Ifølge Utlendingsdirektoratet ville det vært aktuelt å benytte mildere reaksjonsformer mot de somalierne som blir tatt i juks, dersom man hadde hatt mulighet til det.

– For en del familier, der barna har etablert seg i landet ved å gå i barnehage og på skole, så kunne for eksempel en bot vært en mer aktuell reaksjonsform, men den muligheten foreligger altså ikke i dag, sier Karl Erik Sjøholt i UDI.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger