Hopp til innhold

Har bedt politiet slå hardere ned på falske voldtektsanmeldelser

I 2012 ba statsadvokaten Oslo-politiet om å prioritere etterforskning av falske voldtektsanmeldelser. Det førte til at seks personer som anmeldte voldtekt i fjor, selv endte opp med å bli siktet.

Statsadvokaten ber Oslo-politiet om å prioritere etterforskning av falske voldtektsanmeldelser.

SE VIDEO: – Det er viktig at uriktige anmeldelser forfølges, sier Jørn Sigurd Maurud.

Politiet understreker at falske anmeldelser gjelder svært få saker, men at det har alvorlige konsekvenser.

– Det er alvorlig for den som utsettes for dette, det stjeler av politiets ressurser og det er noen som får bekreftet sin fordom om at kvinner anmelder falskt, påpeker politioverbetjent Kari-Janne Lid, som leder avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Av fjorårets 216 voldtektsanmeldelser valgte politiet å snu etterforskningen i seks av sakene, slik at anmelderen selv ble satt under etterforskning for falsk anmeldelse.

Hvor mange av de seks som ender med dom, er usikkert, men politiet har tatt ut tiltale i en av sakene. I denne saken ble kvinnen frikjent i retten, men politiet har anket dommen.

En av de seks sakene er allerede henlagt av politiet, mens fire av sakene fortsatt er under etterforskning.

Skal etterforskes

I et brev i 2012 ba statsadvokaten politiet om å være ekstra oppmerksom på falske anmeldelser:

«Ved gjennomgang av saker avdekket vi flere mer eller mindre erkjente tilfeller av uriktige anmeldelser av voldtekt/voldtektsforsøk. Ikke i noen av disse sakene hadde politiet opprettet straffesak mot vedkommende anmelder. Etter vår oppfatning er dette svært uheldig, og ganske særlig for anmeldelser innen denne sakskategorien. Vi finner derfor grunn til å minne om at det ved åpenbart uriktig anmeldelser skal opprettes sak og forholdet skal etterforskes av politiet.»

Leder ved Oslo statsadvokatembete, Jørn Sigurd Maurud, forklarer:

– Vi oppdaget at noen av sakene som ble henlagt så ut som åpenbart uriktige anmeldelser og vi ønsket at politiet skulle se på disse. Det er viktig at uriktige anmeldelser forfølges.

Han sier at det ofte står ord mot ord i voldtektssaker fordi det ofte mangler bevis. Dermed blir troverdigheten til ofrene helt avgjørende.

– Falske anmeldelser vil på sikt kunne svekke troverdigheten til de som blir utsatt for en voldtekt. Det vil bidra til å svekke det vernet som de som har vært utsatt for overgrep trenger, sier Maurud.

– Løgn bør straffes

NRK møter en ung mann som ble anklaget for en voldtekt etter at han hadde hatt sex med ei jente på en fest.

– Dagen etter kom politiet dundrende inn. De sier at jeg var blitt anmeldt for voldtekt og jeg blir satt på glattcelle i nesten fire døgn.

Anklaget

Kvinnen som anklaget han for voldtekt ble dømt for å ha avgitt falsk forklaring.

Foto: Tore Linnerud / NRK

Han sier det har vært ekstremt belastende og forferdelig å oppleve dette. Han forteller at han faktisk lo da han hørte hva han var anklaget for, fordi han ikke forsto alvoret i situasjonen.

– Det kom som et sjokk på meg. Noe så karaktersviktende som en voldtekt. Det er så ekstremt langt fra hvordan jeg ser på meg selv og mine verdier. Det startet med latter og endte i gråt.

Han mener det er veldig viktig at det blir oppmerksomhet rundt dette.

– Hvis man blir tatt for å lyve, bør det få konsekvenser, sier han.

Saken mot ham ble henlagt og kvinnen ble siktet for å ha løyet i avhør. Den unge mannen forteller at han fikk en god erstatning, men sier at han helst skulle vært den foruten.

– Jeg føler meg renvasket, men den erstatningen er egentlig ikke verdt noe.

Kvinnen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for falsk forklaring. Hun ble først siktet for falsk voldtektsanmeldelse av politiet, men ble av Statsadvokaten kun tiltalt for falsk forklaring. Det er foreløpig uklart om hun vil anke denne dommen.

– En integritetskrenkelse

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud sier at straffen for en voldtekt har økt betydelig de siste årene og mener at straffen for å anklage noen falskt for dette dermed bør være tilsvarende streng.

– Dessuten kan man tenke seg at det å bli anklaget for noe så alvorlig, innebærer en betydelig integritetskrenkelse for den det gjelder. Vi har eksempler på at folk som har blitt utsatt for dette har mistet jobb og familie og grepet på livet sitt. Så det er en alvorlig forbrytelse å levere en falsk anmeldelse, sier han.

På spørsmål om hvorfor politiet ikke har fulgt tettere opp når det er mistanke om falske anmeldelser sier han at det er vanskelig å si.

– Men det kan ofte være formildende omstendigheter rundt den som leverer en slik anmeldelse. Det kan være rusmidler eller psykiske problemer, for eksempel. I så fall er det noe som skal gi en mildere straff, men skal ikke være avgjørende for om saken etterforskes.

– Kan det at dere tar opp denne saken og at NRK lager sak om dette gjøre det vanskeligere for kvinne å anmelde en voldtekt?

– Det kan jeg forstå og det er viktig for meg å understreke at falske anmeldelser ikke er et hovedproblem, svarer Maurud.

Vil ikke ha for stort fokus

Bistandsadvokat Hege Salomon har både representert kvinner som har blitt voldtatt og menn som har blitt anklaget for voldtekt.

Hun sier til NRK at det er fint at slike saker får oppmerksomhet fordi det er negativt for alle parter at det inngis uriktige voldtektsanmeldelser, ikke minst for dem som er blitt voldtatt.

Hege Salomon

Bistandsadvokat Hege Salomon mener det er riktig å slå hardt ned på falske anmeldelser.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

– Samtidig er det viktig at det ikke blir for stort fokus på dette. For dem som har vært utsatt for en voldtekt blir fortalt at det er straffbart å levere inn en uriktig anmeldelse. Det er viktig at vi oppfordrer folk til å anmelde voldtekt, hvis fokuset på de falske anmeldelsene blir for stort, vil mange kanskje kvie seg for å gå til politiet, mener hun.

Salomon sier at mange som blir voldtatt blir mistenkeliggjort.

– Når det er snakk om at mellom én og tre prosent kommer med falske anmeldelser, er dette en meget liten gruppe, og det kan være mange grunner til en falsk anmeldelse.

– Ja, hva kan være grunnen til at noe gjør det?

– Det har jeg spurt meg selv også. Jeg vet ikke om det er gjort noen vitenskapelig undersøkelse på det. Men av egen erfaring har jeg sett at det kan være psykiatri og det kan være tidligere overgrep i barndommen eller det kan være behov for oppmerksomhet eller et ønske om å skjule utroskap.

Hun fort eller at straffen for en falsk anmeldelse i utgangspunktet er en fengselsstraff på minimum seks måneder.

– Og det syns jeg er riktig. Jeg syns det er riktig at man slå hardt ned på slike saker. Hvis noen blir falskt anmeldt, så er det en forferdelig anklage å ha hengende over seg, sier Salomon.

– Det er alvorlig for den som utsettes for dette, det stjeler av politiets ressurser og det er noen som får bekreftet sin fordom om at kvinner anmelder falskt, påpeker politioverbetjent Kari-Janne Lid, som leder avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

SE VIDEO: Se intervju med politioverbetjent Kari-Janne Lid og påtaleavsnittsleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger