Vil straffe advokater som lekker

Harald Stabell og Tor-Aksel Busch vil pålegge advokater som lekker sensitive opplysninger straffansvar på linje med det politi og påtalemyndighet har i dag.

Harald Stabell
Foto: NRK

Bakgrunnen er lydbåndopptak som en advokat skal ha lekket til pressen i forbindelse med Ali Farah-saken.

Opptakene inneholdt samtaler mellom ambulansepersonellet og AMK-sentralen etter at Farah ble slått ned i Sofienbergparken i august 2007.

Det er ledelsen ved Ullevål universitetssykehus som har tatt opp saken med riksadvokat Tor-Aksel Busch, som mener advokater bør pålegges en
taushetsplikt for sensitive personopplysninger. Advokat Harald Stabell er enig.

- Det er neppe noen tvil om at det også fra forsvarere lekkes personopplysninger fra saksdokumentene til offentligheten. Det er uakseptabelt, siden det kan medføre at parter og vitner vil kunne holde tilbake forklaringer for politiet, sier Stabell til Dagbladet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger