Hopp til innhold

Vil stenge flere av gatene rundt Regjeringskvartalet permanent

Fagfolkene som har vurdert sikkerheten i Regjeringskvartalet råder regjeringa til å stenge gatene i området for biltrafikk på permanent basis.

Stengt og sperret gate i Regjeringskvartalet

Flere gater rundt regjeringens lokaler som fortsatt brukes i sentrum er allerede midlertidig stengt. Nå kan gatene bli permanent stengt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Torsdag ettermiddag overleverte en arbeidsgruppe ledet av Politidirektoratet sin rapport om biltrafikk rundt norske regjeringsbygg. Rapporten er laget etter terrorangrepet den 22. juli med fokus på sikkerhet.

Akersgata er stengt gjennom Regjeringskvartalet

Der det før gikk an å kjøre inn i Akersgata er det fortsatt kantstein og et stort gjerde. Slik kan det bli.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Etter det NRK erfarer går fagfolkene inn for at Akersgata og flere andre gater i Regjeringskvartalet skal stenges helt for all kjørende trafikk.

Arbeidsgruppa har gjort sikkerhetsvurderinger og analyser, og i rapporten som nå overleveres regjeringa ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kommer de med flere nye anbefalinger og forslag til tiltak.

– Vi har lagt frem våre faglige anbefalinger og forslag til tiltak til departementet for å sikre regjeringskvartalet, sier Ole Petter Parnemann fra Politidirektoratet som har ledet arbeidet.

Parnemann forklarer at de har sett på sikkerhetstiltak knyttet til kjørende trafikk.

Les også: Sperrer av gater rundt Utenriksdepartementet

NRK har tidligere kunnet fortelle hvordan den samme arbeidsgruppa allerede har bedt om at gater både rundt Utenriksdepartementet og i Regjeringskvartalet hastestenges.

Les også: Politiet hastestengte gater i Regjeringskvartalet
Les vedtaksdokumentet fra politiet: Vedtak om veistenging

Kjøretøysperrer ved UD

Slik ser kjøretøysperrene ved Utenriksdepartementet ut.

Foto: Oddvin Aune, NRK

Gatene ble stengt av politiet med midlertidige vedtak, men slik det ser ut nå vil de forbli stengte også i framtida.

Rådene fra arbeidsgruppa er nå gitt til regjeringa som så vil ta den endelige avgjørelsen om permanent stenging eller ikke.

Rapporten som helhet er gradert på grunn av sikkerhetshensyn.

– Vi er ferdige med vårt arbeid når vi nå overleverer denne rapporten, sier Parnemann til NRK.

Ingen svar før januar

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har bestilt mange ulike vurderinger fra fagfolk for å kunne ta stilling til hvordan man skal huse regjeringa og statsforvaltningens byråkrater. Det er knyttet stor spenning til hva som skjer med det raserte Regjeringskvartalet.

I forrige uke overleverte Statsbygg sin rapport om de bygningstekniske forholdene rundt Høyblokka. En rapport som er ventet å legge sterke føringer på om den sterkt skadede bygningen må rives eller får stå.

Les også: Rapporten om Høyblokka er ferdig

Regjeringa har så langt uttrykt at de ikke ønsker å kommentere rådene de får i delrapporter, og henviser til den samlede vurderingen som er ventet i begynnelsen av januar.

Ragnvald Berggrav

Ragvald Berggrav, kommunikasjonsrådgiver i Fornyingsdepartemenetet.

Foto: regjeringen.no

– Vi bekrefter at rapporten er kommet, men denne vil ikke bli tilgjengelig for offentligheten før 4. januar, sa Ragnvald Berggrav, senior kommunikasjonsrådgiver i departementet til NRK da Statsbygg-rapporten ble overlevert.

NRK har bedt om å få se fagfolkenes råd om Høyblokka, men rapporten holdes hemmelig av både departementet og Statsbygg som henviser til en pågående prosess.

– Statsråd Rigmor Aasrud legge fram sine planer for hele kvartalet den 4. januar, har Ragnvald Berggrav uttalt om vurderingene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger