Kan bli slutt på dyreforsøk mot giftige skjell

Hvert år blir rundt 300.000 mus sprøytet med innmat fra blåskjell for å teste om skjellene er spiselige eller ikke. Nå kan det bli slutt.

Blåskjell testes på mus

Musetesten blir brukt for å kartlegge om blåskjell er spiselige eller ikke.

Foto: Scanpix/avlxyz/Flickr / Scanpix

Laboratorieleder ved Veterinærhøgskolen i Oslo, John Aasen.

Laboratorieleder ved Veterinærhøgskolen i Oslo, John Aasen.

Foto: NRK

Dersom blåskjellene inneholder giftige alger får musene lammelser og slutter å puste.

– Det er en langsom død av forgiftning, så det er ingen behagelig test å utføre, sier laboratorieleder ved Veterinærhøgskolen i Oslo, John Aasen.

En pinefull død

Testingen av blåskjell skjer på Veterinærhøgskolen i Oslo, og ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Grunnen til at skjellene må testes før de selges i matbutikkene er at noen blåskjell inneholder giftige stoffer som gjør dem farlige å spise. Blant annet kan de gi diaré hos mennesker.

Musene derimot, blir brukt som forsøksdyr, og får sprøytet innmat fra blåskjell rett inn i kroppen og blodet. Er skjellene giftige, dør de en pinefull død.

Finnes andre metoder

Men det finnes en måte å spare de små dyrene på.

Video Live Kleveland

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener norske myndigheter har gjort for lite for å stoppe disse dyreforsøkene.

Foto: Nyhetsspiller

For syv år siden ble det utviklet en kjemisk analytisk metode for testing av blåskjell. Metoden er både mer nøyaktig, og krever ikke bruk av dyr. Likevel har den fortsatt ikke erstattet musetesten.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener forholdet er uakseptabelt.

– Her har vi et dyreforsøk som er helt unyttig. Det finnes fullgode, kjemiske alternativer. Mattilsynet har ikke løftet en finger for å prøve å få slutt på disse dyreforsøkene, sier hun til NRK.

EU vil åpne for kjemiske tester

Grunnen til at testingen ikke har blitt lagt om er ifølge Mattilsynet EU.

EU har sagt nei til å innføre de kjemiske testene fordi land som Spania ikke har hatt mulighet til å utvikle den samme metoden for kjemiske tester. Rådgiver i Mattilsynet Malin Florvåg avviser Klevelands kritikk og sier at Norge allerede bruker de alternative metodene i den grad det er mulig.

– Vi har brukt kjemiske analysemetoder så langt det lar seg gjøre, men når skjell skal omsettes har vi vært nødt til å bruke mus på grunn av EU-regelverket, sier hun til NRK.

Selv om EU lenge har utsatt å innføre de kjemiske testene kan det virke som at de endelig skal la de dyrevennlige testene overta for musetestingen fra 1. juli 2011. Forslaget legges frem for parlamentet neste sommer, og hvis det vedtas vil alle EU-landene ha måttet avskaffe musetester innen utgangen av 2015.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener at Mattilsynet og norske myndigheter har gjort for lite for å få EU til å endre reglene tidligere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger