Hopp til innhold

Vil skjerpe passloven for å stanse fremmedkrigere

Regjeringen vil skjerpe passreglene for å gjøre det enklere å stanse personer som kan mistenkes for å reise som fremmedkrigere eller som vil delta i terrorhandlinger.

Regjeringen vil endre passloven.

Anders Anundsen

Anders Anundsen vil gjøre det lettere å hindre potensielle fremmedkrigere å reise ut av Norge.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

For å sikre at ikke flere fremmedkrigere fra Norge reiser til konfliktområder i utlandet vil regjeringen gjøre dette lettere å inndra pass til de de mistenker skal begå terrorhandlinger. Derfor fremmer de i dag et forslag om å endre pass- og ID-kortloven.

I et forslag som regjeringen sendte på høring i november går det fram at det skal bli mulig å nekte å utstede eller å gjøre det mulig å trekke tilbake pass og ID-dokumenter hvis det er grunner til å mistenke noen for å reise til konfliktområdet.

– Det viktigste i forslaget er at beviskravet for å holde tilbake reisedokumenter blir lavere enn det som er tilfelle i dag, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Fortvilte foreldre har etterlyst regelendring

Moren til Thom Alexander

Moren til Thom Alexander mener sønnen ikke skulle fått pass, når PST mistenkte ham for å ville reise til Syria.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

I Brennpunkt-dokumentaren «Min sønn, fremmedkrigeren» etterlyste foreldre som har mistet sine barn i Syria, strengere passregler.

Moren til Thom Alexander er én av dem. PST hadde bedt henne om å ta kontakt dersom hun så noen tegn på at sønnen hadde bestemt seg for å reise ut av landet.

Hun varslet PST etter at hadde solgt alle tingene sine, og sagt opp leiligheten. Morens frykt skulle vise seg å være riktig. Thom Alexander reiste til Syria få dager senere.

– Hadde jeg visst at han hadde fått pass, skulle jeg vært på Gardermoen og gjort mitt for å prøve å stoppe ham, sa hun til NRK.

Egzon ble drept i Syria i april 2014. Da faren tok kontakt med PST fikk han vite at sønnen hadde vært i PSTs søkelys, og at de visste når han dro til Syria.

– PST fulgte Egzon helt fram til flyplassen. Men de stoppet ham ikke. De bare åpnet døra og sa vær så god, gå, sa Isa Avdyli i dokumentaren.

Fra Brennpunkt-dokumentaren "Min sønn, fremmedkrigeren"

Skeptisk til regelendring

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson

Leder Marius Oscar Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke begeistret for det nye forslaget om å skjerpe passloven for å gjøre det mulig å stanse mulige fremmedkrigere på mistanke.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Leder Marius Oscar Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke begeistret for det nye forslaget.

– Før var det slik at ugjerninger, begåtte ugjerninger, ble straffeforfulgt på bakgrunn av bevis. Nå går vi mer i retning av å forfølge mistenkte personer ut ifra en antakelse om at de i framtiden, en eller annen gang, vil gjøre noe galt. Så dette er vi kritiske til, sier Dietrichson.

Høringsfristen for den foreslåtte lovendringen er 17. februar neste år.

AKTUELT NÅ