Hopp til innhold

– Ingen menneskerett å jobbe med barn

For å beskytte barna mener barneombudet det bør innføres krav om ny politiattest for ansatte i barnevernet med jevne mellomrom.

Knut Haanes

Fungerende barneombud Knut Haanes mener ny politiattest hvert tredje år burde blitt rutine for ansatte i barnevernet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Hensikten er å avdekke om noen har begått alvorlig kriminalitet etter ansettelsen, sier fungerende barneombud Knut Haanes.

– Kan skje ting underveis

– Fornyet politiattest vil være en kvalitetssikring underveis i et ansettelsesforhold, fordi det kan skje ting etter at man ble ansatt. Og det er viktig å fange opp det også, for å beskytte barna best mulig, sier Haanes.

Barneombudets utspill kommer i forbindelse med regjeringens forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet. Bakgrunnen er henvendelser de har fått fra barnevernet.

– Fra man starter i barnevernet så vil en person kunne utvikle seg i negativ retning. Det kan skje ting som i utgangspunktet ville diskvalifisert fra å få jobben. Derfor vil det være viktig å kunne ha den kontrollen underveis, sier Haanes.

– Ny attest hver tredje år

Haanes mener rutinemessig ny politiattest, for eksempel hvert tredje år, er en bedre løsning enn at arbeidsgiver på eget inititiativ kontakter politiet for å få eventuelle nye opplysninger.

– Det er ingen menneskerett å få jobbe med barn, sier han.

– Dette kravet er for å beskytte de svakeste, ikke for å beskytte arbeidstakerne, legger han til.

Kravet om politiattest gjelder stadig flere yrkesgrupper. Knut Haanes advarer mot at attesten blir en sovepute for arbeidsgivere.

– Det vi alltid være folk som har et rent rulleblad som kunne benytte anledningen når man er tett på barn, så dette må aldri komme i erstatning for den gode internkontrollen som kvalitetssikrer jobbing med barn, sier han.

Line Gaare Paulsen

Line Gaare Paulsen sier departementet vil vente til alle høringsforslagene er inne før de bestemmer seg.

Foto: Pernille Ødegaard

Departementet vil vente

Barne- likestillings og inkluderingsdepartmentet forklarer at de har et forslag om utvidet bruk av politiattestet i barnevernet ute til høring nå.

Politisk rådgiver i barne- likestillings og inkluderingsdepartmentet Line Gaare Paulsen sier regjeringen vil vente på flere høringsforslag før de bestemmer seg for om et krav om jevnlige politiattester til ansatte i barnevernet vil være aktuelt.

– Jeg kan ikke gå inn på noen av enkeltforslagene i denne delen av prosessen. Vi vi se på dette som et av forslagene i en helhet når alle høringsforslagene har kommet inn, sier Paulsen.

LES: Antall familievoldssaker eksplodert

LES: - Barns rettssikkerhet prioriteres ikke høyt nok

Lyspunkt

AKTUELT NÅ