Vil sette en grense for hvilke skoler som er gode eller dårlige

Kunnskapsdepartementet vil sette en nedre grense for kvaliteten på skoler. Kommuner der skoler har fått dårlige resultater på elevundersøkelser havner under grensa.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha en nedre grense for skolekvalitet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det vi håper er at dette tiltaket vil kartlegge kommuner som sliter. Slik at vi kan hjelpe dem med å løfte kvaliteten på skolen og lærerne, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjennom elevundersøkelse og Nasjonale prøver vil det bedømmes om kommunene har god nok kvalitet på skolene.

De konkrete tiltakene Røe Isaksen vil innføre er et nasjonalt veilederkorps. Veilederkorpset skal bestå av en gruppe pedagoger som skal reise ut til kommunene. De skal jobbe sammen med skoleledelsen og lærere for å heve kvaliteten på undervisning og skolemiljøet.

Vårt mål er at alle elever skal være trygge og at de skal lære på skolen, sier Røe Isaksen.

Vil ikke ha noe tredd over hodet

Ved Bakås skole i Oslo er det friminutt og lyden av lekende barn møter oss når vi går mot skolebygget. Rektor ved skolen, Asgjerd Alstein Halseth, mener kommunene og skolene bør stille seg positivt til den nye Stortingsmeldingen.

– Det å være en god skole for elevene våre må være det viktigste av alt.

Asgjerd Alstein Halseth

Asgjerd Alstein Halseth er rektor ved Bakås skole i Oslo. Hun er positiv til det nye forslaget.

Foto: Ine Brunborg / NRK

Hjelp fra Staten ser hun på som et godt tiltak så lenge prosessen skjer på skolens premisser.

– God kommunikasjon med lærere og rektorer er det viktigste. Å få tredd noe ned over hodet tror jeg ikke vil fungere, det er bedre med et godt samarbeid for å lykkes, sier Alstein Halseth

Vil ikke gi gode nok svar

Erling Lien Barlindhaug, avdelingsleder for skole og utdanning i kommunenes organisasjon KS, mener grunnlaget for å si at en skole har for lav kvalitet ut fra forskjellige elevundersøkelser blir for smalt.

– Jeg tenker at det er hensiktsmessig å gi kommuner hjelp. Men en liste som rangerer skoler har noen baksider som ikke er tjenlig for det som er hensikten, nemlig å øke kvaliteten, sier Lien Barlindhaug.

Han mener Fylkesmennene sitter på god dokumentasjon for hvilken hjelp kommunene og skolene trenger. Derfor mener han ordningen ikke burde styres fra nasjonalt hold.

En enkel løsning på et større problem

– De prøver å måle en generell faktor for skolekvalitet. Det vil jeg si er nesten håpløst, læring er for kompliser, forteller Kjell Skogen, tidligere professor og forsker på utdanning ved Universitetet i Oslo.

Kjell Skogen, tidligere forsker på utdanning ved UiO.

Kjell Skogen har forsket på læring hos barn. Han mener problemer rundt læring ofte kommer fra ytre faktorer.

Foto: Ane Mørk / NRK

Han mener at Røe Isaksen fokuserer på et viktig tema. Men at god skolekvalitet ikke kan måles ut fra elevenes prestasjoner og adferd kun i skolesammenheng. Han mener at problemene rundt læring ofte kommer fra ytre faktorer.

– Det har skjedd ting før eleven begynte på skolen, det skjer ting ved siden av skolen. Dette har en stor påvirkning når det gjelder elevens prestasjoner.