Advokat vil gjøre sex med 14-åringer lovlig

Den erfarne advokaten Oscar Ihlebæk mener det er så vanlig at unge tenåringer har sex at den seksuelle lavalderen bør senkes til 14 år.

Oscar Ihlebæk

STOR FORSKJELL: Advokat Oscar Ihlebæk syns den seksuelle lavalderen i Norge ikke er tilpasset dagens virkelighet.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Jeg syns det er en markant forskjell på det å utsette et barn under 14 år, og det å utsette et barn under 16 år for seksuell omgang, sier Ihlebæk.

– 15-åringen kan ha regien

Uttalelsen falt under en debatt i NRKs Ukeslutt lørdag. Der møtte han bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen for å debattere den seksuelle lavalderen i lys av dommen mot Rune Øygard, som denne uken ble dømt til ett år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 16 år.

Han ble i retten frikjent for seksuell omgang med barn under 14 år, som har en høyere strafferamme.

Øygard

DØMT: Tidligere Vågå-ordfører ble denne uken dømt til fengsel i ett år og tre måneder for paragrafen Ihlebæk ønsker å fjerne.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Men hadde Ihlebæk, som har mer enn 30 års erfaring fra sedelighetssaker, fått revidert straffeloven som han ville, kan slike saker i fremtiden falle utenfor rettsapparatet. Advokaten ser helst at paragraf 196 i Straffeloven som forbyr seksuell omgang med barn under 16 år, fjernes – og at grensen settes ved 14 år.

– Jeg mener man skal ha forutsigbarhet for at barn under 14 år er barn, og de skal ikke utsettes for seksualitet av noen karakter. Når det gjelder barn under 16 år, mener jeg at den bestemmelsen vi har i straffelovens paragraf 196 er moden for revidering. Rett og slett fordi det i 2013 ikke er gitt at barn under 16 år ikke har debutert seksuelt egenhendig eller frivillig tidligere. Og det kan være grunn til å se annerledes på den bestemmelsen i dag enn det man gjorde da den ble laget, sier Ihlebæk.

– Mener du at det ikke skal være straffbart å ha seksuell omgang med 14- og 15-åringer?

– Jeg må si at det kommer litt an på. Barn er forskjellige, men utvikler seg forskjellig, og barn er når de er 15 år ganske aktive seksuelt, noen er i alle fall det. Man kan like det eller ikke like det, men jeg syns man skal nyansere mer hvordan dette skal nyanseres strafferettslig.

Bistandsadvokat: – Et barn er et barn

Advokaten mener loven slik den er i dag stempler 14- og 15-åringer som ofre, mens det i realiteten ofte er disse som er den sterke parten. Da blir det feil å ha en lovgivning som setter straff nærmest på autopilot i henhold til den yngste partens alder.

Anne Kristine Bohinen

MÅ BESKYTTES: – Vbeskytte de svake i samfunnet mot de som kynisk tilfredsstiller sine egne behov på bekostning av de som på grunn av sin alder ikke har mulighet til å forstå hva som foregår, sier bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Vi har sett flere eksempler på at oppegående, viljesterke 15-åringer har vært den oppegående, viljesterke i forholdet, mens 20-åringen mer eller mindre er blitt trukket inn i dette. Jeg sier ikke at det alltid er sånn, fordi det aldri er to like saker og ting er mer nyansert enn som så. Men det er ikke gitt at 15-åringen er den viljeløse og ute av stand til å beskytte sine interesser, sier han.

Bohinen stempler utspillet fra Ihlebæk som en fullstendig skivebom. Seksuallovbruddutvalgets flertall foreslo i 1997 å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Siden har temaet dukket opp med jevne mellomrom.

– Jeg syns det er feil, et barn er et barn. Klart man utvikler seg fra en tid utover frem til man er 18, men et barn er et barn. Og mennesker er forskjellige i sin utvikling. Så jeg syns ikke noe om dette, sier hun.

Hun er enig i at det finnes nyanser som alder i seg selv ikke automatisk fanger opp, men mener straffelovens bestemmelser om seksuell lavalder allerede fanger dette opp på en god måte.

– Man har en mulighet i loven til å la straff falle bort dersom man har en jevnbyrdighet i alder og utvikling. Er det en 17-åring som ligger med en 14-åring vil retten helt klart se annerledes på det, enn om en på 50 år ligger med en som er 14. Og det er jo helt åpenbart at den muligheten ligger i loven i dag.

– Tilfredsstiller sine behov kynisk

I tillegg kan straffen skjerpes jo ynge offeret er, påpeker hun.

– Jeg mener man må ha en klar grense ved 16 år, og jeg kan ikke se noen grunn til å fortsette denne sondringen med 14 år. Man har jo også mulighet i loven til å skjerpe straffen ut ifra barnets alder, for eksempel hvis det er under ti år. Det ligger som sagt i loven i dag å se på jevnbyrdighet, ligger ungdommer med hverandre så vil jo det bli sett annerledes på, enn der det er en betydelig aldersforskjell.

Det handler om hvilke signaler man sender ut som storsamfunn, mener bistandsadvokaten.

– Jeg syns det er viktig at samfunnet markerer en klar grense også ut i fra den forutsigbarheten Ihlebæk borger for, slik at man kan beskytte de svake i samfunnet mot de som kynisk tilfredsstiller sine egne behov på bekostning av de som på grunn av sin alder ikke har mulighet til å forstå hva som foregår, og som vil kunne måtte bære dette med seg resten av livet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger