Norske Maria (3) risikerer å bli sendt til Kenya

Maria er født i Norge og har norsk statsborgerskap og pass. Til tross for dette vil staten sende henne ut av landet tilbake til morens hjemland Kenya.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Foto: Lars Sætren / NRK

– Vi kommer ikke engang til å kunne bo i slummen. Vi vil måtte tigge på gata, sier Marias mamma til NRK.

Dette mener hun er framtidsutsiktene for henne og datteren dersom de blir sendt til hennes hjemland Kenya. Hun sier hun ikke har noe å ta med datteren tilbake til. Selv er hun foreldreløs, og har verken sted å bo, arbeid eller penger som venter på dem.

– Det er ikke en framtid der. Jeg har ingenting. Vi må starte fra bar bakke. Maria kan ende opp som hva som helst, som gatebarn, dopavhengig eller verre, sier moren.

Onsdag ble saken behandlet i Oslo tingrett, som følge av at moren og Maria har saksøkt Utlendingsnemda (UNE) på grunn av vedtak om utvisning og avslag på familiegjenforening.

– Menneskerettsstridig

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs mener UNEs vedtak mot familien strider mot både Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og norsk lov.

Foto: Lars Sætren / NRK

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs representerer familien. Han mener UNEs vedtak er ugyldige, og strider mot både Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og norsk lov.

– Alle andre norske barn har rett til skole, helsetilbud og utdanning. Hvordan ivaretas Marias rettigheter i disse vedtakene, var blant spørsmålene Andenæs stilte i retten onsdag.

– Det er heller ikke foretatt en selvstendig vurdering av Marias situasjon, verken i Kenya eller Norge. Hadde det blitt gjort, så hadde den vist at UNE ikke kunne fatte dette vedtaket, sier han.

Ifølge norsk lov, som på dette området følger EMK er det, ikke lov for staten å utvise en av sine egne statsborgere. Andenæs hevder UNE forsøker å omgå dette ved å bare utvise moren.

– Det blir jo en faktisk utvisning av en norsk statsborger, fordi UNE sender ut moren med den forutsetning av at datteren følger med, sier Andenæs.

Innvandringspolitikk viktigst

Leder Gerd Fleischer i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Leder Gerd Fleischer i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) mener Maria straffes for at moren opprinnelig ga uriktige opplysninger til norske myndigheter.

Foto: Lars Sætren / NRK

Tre år gamle Maria er i den spesielle situasjonen at hun har en kenyansk mor, mens hun selv er norsk statsborger. Marias biologiske far er norsk, men har frasagt seg foreldreansvaret og er helt ute av bildet.

Maria er født i Norge og har aldri bodd i noe annet land.

For å få opphold til å forsørge og oppdra datteren i Marias hjemland har moren søkt norske myndigheter om familiegjenforening.

Det har hun fått avslag på. En av grunnene til dette er at moren opprinnelig oppga feil navn, noe som behandles strengt av norske utlendingsmyndigheter.

I avslagsvedtaket skriver Utlendingsnemnda (UNE) at det beste for Maria vil være å vokse opp med sin mor i Norge.

Dette har de likevel ikke lagt avgjørende vekt på grunnet det de kaller «innvandringsregulerende hensyn».

– I denne saken er moren utvist fordi hun har brukt uriktig identitet og hatt ulovlig opphold her. Høyesterett har sagt at overtredelser av utlendingsloven er et betydelig samfunnsproblem, og at det da er nødvendig med strenge reaksjoner, sier advokat Jørgen Vangsnes hos Regjeringsadvokaten, som i denne saken representerer UNE.

– Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastholdt at utvisning i tilfeller som dette er forholdsmessig, også når utlendingen har barn som er norsk statsborger, blant annet fordi familielivet kan fortsette i utlandet. UNE mener derfor at vedtaket er riktig, sier Vangsnes til NRK.

– Unik sak

– Det er det første norske barnet jeg har hørt om som blir sendt av gårde av «innvandringsregulerende hensyn». I SEIFs nesten 30 år lange historie kjenner vi ikke til at en slik sak har kommet for retten, sier leder Gerd Fleischer i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

SEIF har i over to år bistått Maria og moren i deres kamp for å få opphold for familien i Norge.

Fleischer sier det er korrekt at moren oppga feil opplysninger, etter å ha fått råd om dette av en person hun møtte på et tidspunkt.

Hun er likevel skuffet over at UNE ikke har tatt særlig hensyn til at moren på et senere tidspunkt angret og derfor på eget initiativ forsøkte å korrigere informasjonen hun oppga tidligere, med opplysninger som i etterkant har blitt bekreftet.

– Skal denne lille jenta straffes for morens synder? Jeg trodde vi hadde avskaffet arvesynden i Norge for lengst, sier hun.

Domsavsigelse i saken ventes klar innen to uker.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger