Hopp til innhold

«Trafikklys» skal sørge for oppdrettsvekst

Forskere ser for seg en seksdobling av mat og produkter som kommer fra havet frem mot 2050, men for at det skal skje på forsvarlig vis, bør det skje noen endringer, mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nova Sea på Lovund

Oppdrettsanlegget til Nova Sea på Lovund kan ende opp med å måle ulike miljøindikatorer hvis de vil vokse og utvide.

Foto: Nova Sea

– Forskere har anslått at det er mulig å seksdoble produksjonen, det ønsker jeg å bidra til, sa en fornøyd fiskeriminister da hun lanserte departementets forslag for havbruk og oppdrettsnæringa.

Etter å ha hatt en utålmodig næring på nakken helt siden regjeringsskiftet, kom i dag fiskeriminister Elisabeth Aspaker med noen litt mer konkrete tiltak for å legge til rett for at oppdrettsnæringa i Norge kan vokse. En vekst hun vil ha, men som kan bli ulik langs hele kysten, avhengig av miljøstatsuen i hver enkel sone langs kysten.

Men for å finne den beste løsningen ber hun næringa si hva de vil ha, men utgangspunktet er klart.

Trafikklysløsning

Elisabeth Aspaker

Elisabeth Aspaker vil ha stor vekst i oppdretten, og skal bruke trafikklysskala for å få det til.

Foto: Dan Henrik Klausen

Tre alternativer er på bordet; videreføring av dagens system med tildelingsrunder; en gitt årlig prosentvis vekst, og et uttrykk best kjent fra finansverdene, en handlingsregel.

Og ut i fra oppmerksomheten den nye handlingsregelen får av ministeren selv, så kan det høres ut som om den er favoritten.

– Det nye forslaget her er en handlingsregel hvor vi har noen miljøindikatorer som er med på å styre hvordan næringa kan vokse videre, forteller hun.

Og for å få til en slik løsning skal kysten deles inn i soner, og i hver sone skal miljøtilstanden måles. Slår målingene dårlig ut med tanke på ting som utslipp og lakselus kan det sette stopp for utvidelse, men er tilstanden god så betyr det klarsignal for videre vekst og utvidelse.

Alt måles på trafikklysskalaen, grønt er bra og betyr vekst, gult er videreføring, rødt er stopp og muligens reduksjon.

Håper næringa blir fornøyd

Nå håper Aspaker at næringa gir innspillene som er nødvendige for at veksten de ønsker kan komme.

– Jeg håper de ser at vi presentere modeller som gir forutsigbarheten de ønsket seg, sier Aspaker.

Det er foreløpig ikke avgjort hvilke indikatorer som skal brukes til å avgjøre miljøstatusen, og hvordan sonene skal deles opp er også oppe til diskusjon. Og forslaget om handlingsregel er bare ett av tre forslag, hvor det er mulig at dagens ordning blir videreført i en eller annen form.

Geir Ove Ystmark er leder i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening er fornøyd med at fiskeriministeren er på banen.

– Dette er et godt utgangspunkt, og nå skal vi ta oss tid til å vurdere de ulike alternativene som hun har skissert, og deretter gi et godt svar før hringsfristen går ut i januar, sier Ystmark.

Les hele høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet her (ekstern lenke).

Nå starter høringsrunden, og 10 januar er fristen for å si hva man mener om forslaget. Departementet regner med at saken behandles til våren i Stortinget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger