Vil samle vaksineinformasjon om alle nordmenn i sentralt register

Helsedepartementet foreslår å samle informasjon om alle vaksiner nordmenn tar i et stort nasjonalt register. Både Datatilsynet, Helsetilsynet og Legeforeningen er kritiske.

Vaksinasjon

Nå vil helsemyndighetene samle vår vaksinehistorie i et sentralt register, men Datatilsynet har protestert.

Foto: Colourbox

PRESISERING: I en tidligere utgave av saken stod det at de som blir influsensavaksinert automatisk blir registrert. Det er ikke riktig, en slik registrering krever samtykke.

Det er i en nylig avsluttet høringsrunde at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at registrering og lagring av opplysninger om nordmenns vaksinasjonsstatus skal innskjerpes. Det var Fagbladet Journalen som først meldte dette.

På helsenorge.no kan man logge inn og sjekke sin egen vaksinasjonsstatus, men dette registeret er mangelfult og det er ofte tilfeldig hvilke vaksiner som registreres og ikke registreres.

I dag finnes det dermed ikke noe sted hvor man kan henvende seg for å få en fullstendig og pålitielig oversikt over hvilke vaksiner man har tatt.

Nå ønsker altså helsemyndighetene en endring. De vil gjøre det obligatorisk å registrere og lagre alle vaksiner nordmenn tar.

– Gir bedre oversikt

Karianne Johansen i Legemiddelindustriforeningen

Karianne Johansen er avdelingsdirektør for smittevernregistrene ved Folkehelseinstituttet.

Foto: LMI

– Den foreslåtte endringen vil være nyttig for den vaksinerte, det blir mye lettere å holde oversikt over egen vaksinasjonsstatus, sier avdelingsdirektør for smittevernregistrene ved Folkehelseinstituttet, Karianne Johansen.

Hun mener et sånt register vil være nyttig for den vaksinerte slik at de kan sikre at riktig vaksine blir gitt til rett tid, de kan sjekke doseringsintervall, og slik er det også mulig å hindre overvaksinering.

For å få til dette må retten hver enkelt av oss har til å reservere seg mot at vaksineopplysningene blir delt, fjernes.

Kritiske

Både Datatilsynet, Helsetilsynet og Legeforeningen er kritiske til at forskriftsendringene innebærer at det ikke er mulig å reservere seg mot registrering.

Meningen er at alle som vaksinerer seg mot influensa og andre smittsomme sykdommer skal føres opp i registeret.

Datatilsynet protesterer mot at det ikke lenger blir nødvendig å innhente aktivt samtykke for å registrere den enkeltes personopplysninger ved influensa- og reisevaksinering.

Susanne Lie

Susanne Lie er seniorrådgiver i Datatilsynet.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi mener det er veldig viktig at retten til selvbestemmelse over egne data, som vi i utgangspunktet har, ivaretas så langt det lar seg gjøre, også når det gjelder registrering av helsedata, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Susanne Lie.

Mange vet ikke

I dag er det slik at det kun er barnevaksiner som automatisk blir registrert. Registrering av influensavaksine og vaksiner man tar som voksen, for eksempel reisevaksiner og påfyll av vaksiner, krever samtykke av den vaksinerte og blir ikke nødvendigvis registrert.

Helsetilsynet skriver i sitt høringssvar blant annet at de frykter at pasienter ikke vil oppsøke helsehjelp ved mistanke om smittsom sykdom og at de vil avstå fra å ta vaksiner.

Legeforeningen mener at det er fare for at flere vil vaksinere seg i utlandet for å unngå registrering.

Kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at høringsfristen nylig er utløpt og at man ikke ønsker å kommentere høringsuttalelsene før de er gjennomgått.

SISTE NYTT

Siste meldinger