Hopp til innhold

Vil så tvil om klimaenighet

Frp ber regjeringen kartlegge holdningene til norske klimaeksperter. Målet er å vise at flere eksperter er uenige med FNs klimapanel.

Illustrasjon miljø
Foto: MARCUS BRANDT / AFP

Undersøkelser i andre land viser at mange eksperter er kritiske til konklusjonen om at klimaendringene er menneskeskapte.

- Miljøvernministeren bør sette i gang en undersøkelse blant norske klimaspesialister som viser deres holdning til konklusjonene fra FNs klimapanel, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Hva er hensikten med en slik undersøkelse?

- I dagens debatt får man høre at alle eksperter som er skeptiske til klimapanelet er kjøpt og betalt av oljeindustrien. Frp tror at ekspertene har en langt mer nyansert holdning til klimaendringene enn det regjeringen og de andre partiene påstår.

Frp fremmer kravet i et brev til miljøvernministeren. Les brevet her

Solvik-Olsen som selv er usikker på om klimaendringene er menneskeskapte, tror at en nyansering av debatten kan sette en stopper for det han omtaler som forhastede miljøtiltak.

- Et eksempel på et slikt tiltak er den enorme satsingen på biodrivstoff som både er dyr og har lite miljøeffekt, sier Frp-talsmannen.

Får støtte fra forsker

- Dette er et godt forslag fra Frp og jeg tror en slik undersøkelse vil vise at en stor andel norske forskere er uenige med politikernes bastante konklusjoner i klimadebatten, sier solforsker Pål Brekke.

Brekke som nå jobber ved Norsk Romsenter i Oslo er en av ekspertene som har sagt seg kritisk til deler av FNs klimapanel.

- Klimadebatten ligner nå mer på religion enn en vitenskapelig diskusjon, sier solforskeren.

En undersøkelse som er gjennomført i Canada fastslår at ekspertene har ulike holdninger. Den viser at 68 prosent av de som deltok i undersøkelsen er uenige i at den vitenskapelige debatten er over. En tredel av spesialistene sier at klimaendringene skyldes andre forhold enn menneskenes aktivitet.

Frp mener lignende spørsmål bør stilles til norske eksperter også. Partiet vil at miljøvernministeren skal administrere undersøkelsen. Men at det skal både være uavhengig og bygget på anonymitet.

Solheim skeptisk

- Jeg synes det er underlig at et stort norsk parti bruker hver eneste dag til å så tvil om at vi har en klimautfordring, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Solheim avviser kravet fra Frp. Og viser til at FNs klimapanel er en uavhengig instans som nettopp gjør den jobben som Frp etterlyser, men på internasjonalt nivå.

- Jeg ser ikke noe behov for å etterprøve den institusjonen som hele verden har satt ned for å trekke konklusjoner rundt klimaspørsmålet, sier SV-statsråden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger