Hopp til innhold

Vil redusere bompengene med 8 milliarder – mener staten bør ta regninga

Venstre vil redusere bruken av bompenger. Men hvor partiet skal hente pengene fra, vil ikke stortingspolitiker Jon Gunnes svare på.

Samsending med P2.

Se debatten om bompenger på Politisk kvarter.

Debatten om bompenger engasjerer både nasjonalt og lokalt – og er på langt nær over.

Mye av kritikken skyldes at bompenger er en såkalt flat avgift som ikke skiller mellom fattig og rik.

Både Venstre og Frp kaller bompenger for usosialt, men der stopper enigheten. For mens Frp nylig vedtok at de vil bruke 100 milliarder kroner på å fjerne bompenger, ønsker Venstre å beholde ordningen. Samtidig går de inn for at staten skal dekke en større andel av utgiftene bilistene i dag må punge ut for.

I dag finansierer staten 50 prosent av de største vei- og kollektivprosjektene til de fire største byene i Norge. Venstre ønsker å øke bidraget fra 50 til 70 prosent, skriver stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Abid Raja i et innlegg i Dagbladet søndag. Prislappen vil ifølge dem bli på 8 milliarder kroner.

Vil omfordele

– Dette skal gi kommunene og byene en større gulrot, slik at vi reduserer bilbruken og gir innbyggerne en grønnere by, sier Gunnes under Politisk kvarter mandag.

Jon Gunnes

Jon Gunnes (Venstre) mener staten må dekke en større andel av samferdselsprosjektene i de store byene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Hvor skal dere skaffe pengene til dette?

– Gjennom statsbudsjettet. Vi skal ikke øke skattene, men omfordele. Det er viktig å bruke noe mer penger på infrastruktur i byene, ikke minst for å nå målsettingen om mindre CO₂-utslipp.

– Hva skal dere kutte for å få disse åtte milliarder kronene?

– Det klarer vi å håndtere ved samarbeid i regjeringen når vi diskuterer budsjett hvert år. Det skal vi nok bli enige om hvordan vi skal fordele.

– Hvis du ikke klarer å peke på hvor du skal ta pengene fra, så har du dem da strengt tatt ikke. Da er det vel bare tomme ord?

– Nei, det er det ikke. Alle disse programmene som de fire partiene står innenfor, omhandler ganske mye penger. Dette er en klar prioriteringssak fra Venstre og vi har et landsmøtevedtak som sier vi skal øke andelen fra staten fra 50 % til 70 % på enkelte prosjekter.

Men du kan ikke peke på en eneste post du vil kutte for å få tak i denne veldig store summen?

– Nei, jeg skal ikke drive budsjettforhandlinger her og nå, men man må huske på at dette er over flere år og er et investeringsbudsjett for mer penger til disse byene.

Frp er på sin side uenig i at statens utgiftsandel skal økes.

– Dette må kunne finansieres på andre måter. For eksempel så hadde vi de tre første månedene et overskudd på 700 milliarder kroner fra Oljefondet. Vi ønsker å se nærmere på om vi kan bruke noe av dette, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

PK om lisensfelling av ulv

Bård Hoksrud (Frp) er svært kritisk til Venstres bompenge-forslag.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ønsker ny bompenge-løsning

I Dagbladet-innlegget slår venstrepolitikerne også et slag for å innføre en ny løsning der du bare belastes i forhold til hvor mye du kjører innenfor et byområde, der det er nødvendig å redusere biltrafikken. Dette vil gi en rettferdig fordeling og vil dessuten føre til at satsene kan settes ned, skriver de.

Dette forslaget er Frp svært kritisk til.

– Denne ordningen er i realiteten den samme som vi har. Det handler om å flå bilistene og det er vi veldig kritisk til, sier Hoksrud.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, mener tiden er overmoden for et nytt bompengesystem.

– Systemet skal både skaffe penger til store veiprosjekter og finansiere store kollektivsystemer i byene. Samtidig kjører mange elbiler gratis. I sum blir dette et stort finansieringsproblem. Statsbudsjettet mister avgifter og bypakkene mister bompenger. Dette kan ikke fortsette stort lengre hvis man skal ha økonomi og budsjetter i orden, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ