Vil pålegge kommunene å ansette arbeidsledige

Hvis du går på arbeidsavklaringspenger og NAV ikke klarer å finne jobb til deg innen to år, skal kommunen være forpliktet til å ansette deg. Det foreslår programkomiteen i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

Hadia Tajik på Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Etter tidsavgrenset mottav av arbeidsavklaringspenger skal en jobbgaranti slå inn. Hovedansvaret faller på NAV, men kommunene vil også få en plikt. I ytterste konsekvens må de tilby disse unge jobb.

Det sa Hadia Tajik, nestleder i Ap og leder for programkomiteen som har utviklet forslag til program for de neste fire årene, da hun talte til Arbeiderpartiets landsmøte.

Dette svarer Ap om jobbgarantien

Hun er helt klar på at kommunene skal få ekstra midler for å oppfylle de økte forpliktelsene.

Hvordan skal en slik jobbgaranti se ut?

– Både med en forsterket plikt overfor NAV, men også at kommunene i ytterste konsekvens må tilby jobb. Enten hos seg selv, eller gjennom å gjøre avtaler med bedrifter og andre samfunnsaktører.

Det betyr at kommunene må opprette nye kommunale stillinger?

– Veldig mange kommuner har uløste oppgaver. Det som er viktig er at man finner en jobb som er tilpasset ungdommenes kompetanse og restarbeidsevne. Vi kommer til å kompensere merutgiftene, så jeg tror kommunene kommer til å synes det er bra å være en del av en reform som bidrar til at flere unge mennesker kommer ut i arbeid.

Det betyr at kommunene må ansette folk som kanskje skal jobbe der i lang tid, kanskje til de går av med pensjon?

– Vi har ikke fastsatt avgrensinger på jobbgarantien. Jeg ser ikke for meg at det skal være en livstidsgaranti for jobb, men en garanti for at det venter en jobb i andre enden så du får fotfeste i det vanlige arbeidslivet.

Så da legger dere opp til midlertidige kommunale stillinger?

– Det blir ikke på livstid, men det blir ikke naturlig å kalle det en midlertidig stilling.

Men de blir tidsavgrenset?

– Jeg ser for meg at jobbgarantien ikke skal være på livstid men en måte å få ungdom ut i arbeid

Så da er det likevel snakk om fast jobb?

– Jeg ser for meg at dette skal være ordentlige jobber som ungdommene kan få et ordentlig fotfeste i så de blir en del av det vanlige arbeidslivet.

Faste eller midlertidige?

– Vår tilnærming er at det skal være faste hele stillinger i kommunene.

Da dreier det seg potensielt om en livslang fast jobb?

– Garantien er ikke livslang selv om jobben er det.

Men selve jobben du får må jo da være fast?

– Det vi ser for oss er hele faste stillinger i kommunene, men garantien er at jobben må være tilpasset den restarbeidsevne og kompetanse.

Men ikke hvor lenge man skal kunne ha den?

– Det har vi ikke tatt stilling til, sier Tajik til NRK.

Her er forslaget til reform

Dersom programkomiteen får det som den vil, kommer reformen til å bestå av:

  • Bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med Arbeidsavklaringspenger (AAP) slik at flere kommer tilbake i arbeid.
  • Økt bruk av gradert uføretrygd.
  • At personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990.
  • Redusere AAP til 2 år for personer født etter 1990. Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer.

SISTE NYTT

Siste meldinger