Hopp til innhold

Vil mangle 150 milliarder kroner i 2060

Norge har ikke råd til dagens velferdsnivå om snaut femti år dersom ikke inntektene økes. Det viser Perspektivmeldingen som regjeringen legger frem i dag.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger fredag frem perspektivmeldingen for 2013.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I 2060 vil statskassen stå overfor store utfordringer.

En stadig eldre befolkning øker gradvis presset på offentlige finanser ettersom det vil stå stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Dersom ikke noe gjøres, vil AS Norge trolig være kraftig underfinansiert, i tråd med at folk lever lenger og oljeeventyret går mot slutten.

I Perspektivmeldingen som regjeringen legger frem i dag anslår Finansdepartementet at 6 prosent av Norges verdiskapning på fastlandet vil mangle i statskassa om snaut femti år, dersom ikke noe gjøres.

– I 2060 vil vi ha et inndekningsbehov på om lag 6 prosent av BNP. I 2013-kroner tilsvarer det 150 milliarder kroner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til NRK.

Han mener at for å unngå at unngå en for stor belastning fremtidige generasjoner bør arbeidstilbudet økes over tid.

Det kan gjøres gjennom å reformere pensjonssystemene, å få flere over fra trygd til arbeid eller å øke andelen som jobber full tid.

Må tjene mer eller bruke mindre

Det finnes ingen enkle svar på utfordringene nasjonen står overfor, mener finansministeren. Han sier at enten så må verdiskapningen opp, eller så må pengebruken ned for å tette det fremtidige giganthullet i statens lommebok.

Men å kutte i den offentlige pengebruken står ikke øverst på prioriteringslista.

– Vi må synliggjøre noen valg for å lette gapet for fremtidige generasjoner. Jeg tror det enkleste valget er arbeidslinja. Andre svar, som kanskje er tyngre å gjennomføre er å kutte i offentlig virksomhet eller å øke skattene, sier Johnsen.

Regjeringens oppskrift for å løse utfordringene, er at folk flest må jobbe mer.

– Hvis vi frem mot 2060 klarer å øke den gjennomsnittlige arbeidstiden i befolkningen mellom 15 og 74 år til det de har på Island, vil mye være gjort. Det vil bety en økning på 100 arbeidstimer i året, sier Johnsen.

Han sier at dagens unge må belage seg på å jobbe lenger før de pensjonerer seg, blant annet fordi levealderen ventes å øke.

«Hullet » i statsfinansene dobbelt så stort

Sist gang regjeringen la frem Perspektivmeldingen, i 2009, ble det såkalte inndekningsbehovet i statsfinansene anslått til 3,25 prosent av fastlands-BNP i 2060.

Det lave anslaget var utarbeidet mens de økonomiske tidene så rosenrøde ut, og før effekten av finanskrisen i 2008/2009 for fullt slo inn i beregningene.

I Nasjonalbudsjettet for 2011 ble anslaget for det fremtidige inndekningsbehovet satt til 7,25 prosent.

At Perspektivmeldingen for 2013 nå legger til grunn et inndekningsbehov på 6 prosent, må ses i sammenheng med at anslaget for avkastningen for Oljefondet i 2060, er oppjustert, skriver regjeringen i meldingen.

– Må begrense bruken av oljepenger

Hilde C. Bjørnland

Hilde Bjørnland

Foto: Per Ståle Bugjerde / Per Ståle Bugjerde

BI-professor Hilde Bjørnland er i all hovedsak enig med finansminister Sigbjørn Johnsens analyse.

– Det er veldig viktig å tenke i et langsiktig perspektiv på konsekvensene av de valgene vi gjør nå. Vi har en stor andel sysselsatt, men i snitt jobber vi ikke så mange timer per person. Det skyldes at mange jobber deltid.

Bjørnland mener likevel oljepengene kan brukes annerledes:

– Man må samle seg om noen grep som kan tas for å begrense oljepengebruken, eller i alle fall være mer målrettet, slik at det kommer framtidige generasjoner til nytte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ