Vil legge ned mange Nav-kontor

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie legger i dag frem stortingsmeldingen om det nye Nav. Hun ønsker å forenkle etaten og samarbeide tettere med næringslivet.

Arbeids- og sosialminister Annike Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha færre Nav-kontor for å styrke fagmiljøene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– I dag har vi en statlig bemanningsgaranti som forplikter at vi skal ha kontorer med 1–3 ansatte. Vi foreslår å oppheve denne garantien, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Regjeringen mener Nav selv bør avgjøre hvor mange kontorer de skal ha.

Klokken 12 i dag la hun frem den nye stortingsmeldingen Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet.

Færre og større fagmiljøer

Meldingen følger opp kritikken mot Nav som kom frem i en rapport fra Navs eget ekspertutvalg i fjor.

Granskingen av Nav ble ledet av etatens nåværende direktør, Sigrun Vågeng, som var klar på at det bør bli færre Nav-kontorer og kompetansemiljøene bør bli større.

Arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie legger frem storingsmeldingen Nav i en ny tid - for arbeid og aktivitet.

Færre Nav-kontorer er et av tiltakene for å skape større fagmiljø. Hauglie sier det ikke nødvendigvis vil være mindre tilstedeværelse, men at organiseringen endres.

– Vi har ikke tallfestet hvor mange kontorer vi skal ha. Noen har ment at vi ikke trenger mer enn 200, det mener ikke vi, sier Hauglie.

Sp uenig

Trygve Slagsvold Vedum

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum vil ha Nav-kontor i hver kommune.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Det er helt utrolig hvor iherdig denne regjeringen går til verks for å fjerne tjenester fra er hvor folk bor. Å kutte i antallet Nav-kontorer vil gå ut over mennesker i en sårbar fase og ramme lokalt arbeidsliv, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener regjeringen bør legge til rette for minst ett Nav-kontor i hver kommune og er bekymret for signalene i stortingsmeldingen som Hauglie legger fram i dag.

Tettere på bemanningsbransjen

Arbeids- og sosialministeren vil legge til rette for at de som trenger jobb kobles sammen med dem som trenger arbeidskraft.

– Det som kommer til å skje fremover er at Nav vil jobbe tettere sammen med bemanningsbransjen og direkte med bedriftene, sier Hauglie.

Nav har den siste tiden vært gjennom en periode med å slå sammen ulike enheter.

– Det helserelaterte fokuset har fått mye oppmerksomhet i Nav. Kjennskapet til næringslivet og bedrifter har ikke vært godt nok, sier hun.

Skal få unge i jobb

I stortingsmeldingen legges det også frem konkrete tiltak til hvordan unge skal komme i arbeid. Ingen personer under 30 år skal gå ledig mer enn åtte uker, foreslår regjeringen.

– Det konkrete tiltaket inn mot de unge er at vi slår sammen tre diffuse garantier til en ungdomsgaranti.

I dag går unge i gjennomsnitt omtrent 80 dager før de får en såkalt aktivitetsplan.

– Vi må fange opp ungdom tidlig og være tett på. Da må vi stille krav og ha forventninger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger