Hopp til innhold

Fullt i norske fengsler - vil kjøpe soningsplasser i Sverige

Justisminister Anders Anundsen ber om hjelp fra sin svenske kollega Beatrice Ask for å få unna den norske soningskøen. Norske innsatte i svenske fengsler kan bli en realitet i 2014.

Soningskø i norske fengsler.

Soningskøene i Norge har vokst kraftig de siste årene.

Foto: NRK

Anundsen forteller at han i dag har sendt et brev til sin svenske kollega for å prøve å få i gang en dialog som kan være tjenlig for begge land. Norge har altfor få fengselsplasser, mens svenskene er i en situasjon der de må legge ned fengsler og stenge avdelinger.

Justisminister Anders Anundsen (Frp).

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil leie fengselsplasser i Sverige for å få unna soningskøen.

Foto: NRK

– Vi kan ikke leve med den situasjonen vi har her i landet nå. Vi har lange soningskøer, og det er derfor vi har tatt kontakt med svenskene for å se om det er mulig å leie fengselsplasser der, sier justisministeren til NRK.

1200 i soningskø

Han forteller at soningskøen nå er på nesten 1200 personer. Det er nesten ikke tilgjengelige varetektsplasser, og personer som burde vært fengslet må slippes fri på grunn av kapasitetsproblemene.

Anundsen gjør det klart at dette bare vil være et strakstiltak. Løsningen på sikt er å bygge flere fengsler, men det vil nødvendigvis ta noe tid.

– Jeg mener dette er en vinn-vinn-situasjon både for oss og svenskene. De har ledige plasser, mens vi har kapasitetsproblemer, sier han.

Dagsrevyen-reportasje om at Norge vil leie soningsplasser i Sverige.

VIDEO: Norske innsatte til svenske fengsler

Anundsen forteller at tanken om å leie plasser i Sverige ikke er unik. Belgia og Nederland har samarbeidet om dette tidligere ved at Belgia leide et fengsel i Nederland. Rent praktisk ordnet de det slik at fengselsdirektøren var belgisk, mens de øvrige ansatte var nederlendere.

To på en celle

Geir Bjørkli er leder i Fengsels- og Friomsorgsforbundet.

Geir Bjørkli mener henvendelsen til Sverige er en fallitterklæring, men at han støtter det som et krisetiltak.

Foto: Jørn Tveter / NRK

Justisministeren gir de rødgrønne skylden for kapasitetsmangelen i kriminalomsorgen, men sier at den nye regjeringen allerede har satt i verk flere tiltak som vil gi flere soningsplasser fra nyttår. Dette skjer blant annet ved at to innsatte plasseres på en celle som er beregnet på en person, såkalt dublering.

Anundsen mener at krisen i kriminalomsorgen kan utvikle seg til et problem for rettsstaten, om ikke problemene blir løst.

Leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli mener det er en fallitterklæring å sende norske innsatte til Sverige, men at forbundet likevel ikke vil motsette seg dette for å avhjelpe en krise. Men han krever som motytelse at regjeringen dropper planene om å putte to innsatte inn på en enkeltcelle.

Bjørkli mener at to innsatte på en enkeltcelle er et problem både for de innsatte og de fengselsansatte.

– Problem for sikkerheten

– Det er et problem for sikkerheten, for hygiene og det er en arbeidsmiljøutfordring for de ansatte, sier Bjørkli til NRK.

Han ser på justisministerens initiativ overfor svenskene som et tegn på at den norske kriminalomsorgen er i krise.

– Vi har sett denne utviklingen komme over mange år, men regjeringene av ulik farge har ikke gjort noe med det. Problemet kan bare løses ved at det bygges flere fengsler, sier Geir Bjørkli.

LES OGSÅ: Stor mangel på varetektsplassar - må leite for å finne ledige fengsel

LES OGSÅ: Kapasiteten i norske fengsler er sprengt

LES OGSÅ: – En håpløs og uakseptabel situasjon

LES OGSÅ: Fann ikkje fengselsplass - måtte sleppe fri valdsmistenkt mann

AKTUELT NÅ