NRK Meny
Normal

- Et oppgjør med en ukultur

- For flygeledernes tillitsvalgte Åge Røde handlet alt om penger, mener Avinor. –Tvert imot, han var bekymret over arbeidspresset og flysikkerheten, sier Flygelederforbundet, I dag barket de sammen i Arbeidsretten.

Lars Haukaas og Tarjei Thorkildsen

VIL HA OPPGJØR: Prosessfullmektig for Spekter, advokat Tarjei Thorkildsen (t.h.), og Spekter-direktør Lars Haukås vil fjerne flygeledernes tillitsvalgte ved OSL.

Foto: Eva Stabell / NRK

Overtid er basert på frivillighet!

KONTROVERSIELL LAPP: Vaktlisten der Røde har skrevet «Overtid er basert på frivillighet!» er et sentralt punkt i saken mot den tillitsvalgte.

Foto: Privat / NRK

– Dette er et oppgjør med en ukultur blant noen av flygelederne, sa arbeidsgiver Avinor da rettssaken åpnet i Oslo i dag.

– Spørsmålet er hvor ukulturen befinner seg, svarte flygelederne, og pekte tilbake på sin egen ledelse.

Flygeledernes forening NFF og Avinor møtes i Arbeidsretten. I tre dager skal rettens sju dommere høre partene angripe og forsvare handlingene til flygeledernes tillitsvalgte på OSL, Åge Røde, i en høyst uvanlig sak der ledelsen krever at den tillitsvalgte må gå av.

Varslet eller truet?

Han var en varsler, som gjorde ledelsen oppmerksom på bemanningsproblemer og kommende trøbbel for flytrafikken, mener Flygelederforeningen.

Han drev et råkjør, han truet og brukte ulovlige kampmidler, mener arbeidsgiveren hans.

– De skyter budbringeren, sier Røde til NRK.no i dag. Han mener framstillingen av hva han har sagt og gjort er sterkt tendensiøst framstilt.

– Men det er ikke uventet fra en konsernledelse som har drevet et stadig verre hardkjør mot en underbemannet stab, sier han, og er også sterkt kritisk til ledelsens langtidsplanlegging i en situasjon med for få flygeledere.

– Det er ikke hos oss, men hos ledelsen det finnes en ukultur, mener Røde, som skal vitne i saken, trolig i morgen.

Grensene skal trekkes

Det skal en del til for at en arbeidsgiver kan kaste en tillitsvalgt – de er naturlig nok de ansatte som selv velger sine talsmenn. Men det finnes grenser for hva sjefen skal finne seg i, og i sommer overtrådte flygeledernes tillitsvalgte i tårnet på Gardermoen den grensen, mener arbeidsgiver Avinor.

Sammen med Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter med statlig tilknytning, gikk de til retten med krav om at den lokale klubblederen måtte gå av.

– Allerede i begynnelsen av året spente Flygelederforeningen buen og økte forventningene foran årets oppgjør, mente Spekters prosessfullmektig, advokat Tarjei Thorkildsen.

Tidlig i sommer startet så lønnsforhandlingene. Advokat Thorkildsen mener at flygeledernes representant på Gardermoen truet med bemanningstrøbbel i tårnet senere på sommeren samtidig som hans fagforeningskolleger kjempet for økt lønn ved forhandlingsbordet

Likte ikke ny avtale

Norsk Flygelederforening sa ja til en ny tariffavtale med Avinor i juli, riktignok først etter en tur innom riksmekleren. Men natt til 2. juli var partene enige, meklingen ble avsluttet, en ny avtale inngått og streikefaren var over.

Alle nordmenn med reiseplaner pustet lettet ut.

Men samme natt sendte Røde en rasende og ironisk e-post til sine medlemmer der han gratulerte flygelederne ved Røyken og Gardermoen med et elendig oppgjør og stemplet dem som tapere.

I e-posten skjelte han ut sine egne forhandlere fra NFF, sa rett ut at han var forbannet og latterliggjorde lønnstillegget på rundt 20.000 kroner.

– Jeg er kjent for mine spissformuleringer, og når jeg får kritikk for dem, tar jeg det til meg og tar hensyn til det, forklarer Åge Røde.

Nektet å godkjenne overtid

Senere i juli måned oppsto det som kjent betydelige problemer med avviklingen av flytrafikken i ferierushet på Gardermoen.

I arbeidsretten forsøkte Spekters prosessfullmektig å vise at dette skyldes ulovlige aksjoner blant flygelederne, oppfordret til og oppmuntret av flygeledernes tillitsvalgte Åge Røde.

Avinor mener også at Røde nektet å godkjenne avtaler om utvidet overtid for enkeltansatte som et virkemiddel for å skape vanskeligheter for arbeidsgiver som alt befant seg i en vanskelig situasjon.

Når overtiden går over et visst antall timer, sier arbeidsmiljøloven at fagforeningen må samtykke i å utvide den.

– Han hadde heller ikke behøvd å opplyse ledelsen om bemanningssituasjonen. Den var Avinor selvsagt fullstendig klar over, påpekte Thorkildsen, og avviste med det at Røde var en varsler.

– For Røde har alt dreiet seg om penger og goder, hevder han.

- Bekymret over flysikkerheten

Da Norsk Flygelederforening fikk ordet i ettermiddag, tilbakeviste de den påstanden kontant,

– Dette har aldri har handlet om penger fra Rødes side, selv om han uttrykte misnøye over årets lønnsoppgjør internt, sa NFFs prosessfullmektig, advokat Hugo Jørgensen.

– Tvert imot handler det om situasjonen for hardt pressede flygeledere i en hard turnus, og om flysikkerhet, sa han.

Han forklargte også at det ikke dreiet seg om trusler, men om bekymringer fra en meget velkvalifisert flygeleder og tillitsvalgt som er mer enn vanlig interessert i faget, også det flysikkerhetsmessige.

I flere brev som ble lest opp, er det sikkerheten han er bekymret over,. Han foreslår også tiltak for å bedre bemanningssituasjonen.

Større enn Kastrup og Arlanda

Advokat Jørgensen forklarte at Røde har krevd endringer i en fullstendig uakseptabel arbeidssituasjon for flygelederne på Gardermoen, med for få ansatte, hyppig helgejobbing og stort overtidspress.

For samtidig som flytrafikken økte på Gardermoen, ble operative flygeledere flyttet over i administrasjon.

Flytrafikken på Gardermoen er i dag betydelig høyere enn både på Kastrup og Arlanda. Og Røde mente at Avinor beveget seg mot grensen for det flysikkerhetsmessige.

– Dette er bakgrunnen for mye av aktiviteten hans, sa prosessfullmektig Jørgensen, som benekter at Røde har brutt noen paragrafer i hovedavtalen.

– Han har ikke medvirket til aksjoner, det er ikke sett forsøk på å organisere aksjoner – og vi har da heller ikke sett noen aksjoner, sa Jørgensen.

Frivillig eller tvungen overtid

Åge Røde, advokat Hugo Jørgensen, Robert Gjønnes

Tillitsvalgt Åge Røde, advokat Hugo Jørgensen og leder i Flygelederforeningen Robert Gjønnes da arbeidsrettssaken åpnet.

Foto: Eva Stabell / NRK

Et sentralt punkt i saken er en plakat han satte opp på jobben. Der skrev han at all overtid skal være frivillig. Dette er arbeidsgiveren svært uenig i, og mener det er nok et bevis på oppfordring til ulovlige aksjoner.

– Bare dette alene bør være nok til å ha brutt bestemmelsen i hovedavtalen om tillitsvalgtes rettigheter og plikter, mener Thorkildsen.

For når en ny tariffavtale er inngått, skal det være arbeidsfred – ingen aksjoner, ingen kampanjer mot ledelsen, ingen streiker eller boikott.

Avinor har gått rettens vei for å få adgang til Rødes jobb-e-post før arbeidsrettssaken startet, og det har de fått i en egen rettskjennelse.

Så i første del av rettssaken la Avinor fram en rekke brev, e-poster, sms-er og annen kommunikasjon mellom Røde og kolleger, fagforening og ledelsen. Inkludert er også anonyme kollegers kritikk av den tillitsvalgte og Rødes kritikk av sin egen fagforening, konsernledelse – og en flengende kritikk av årets lønnsoppgjør.

– Kultur for tydelige meldinger

Arbeidsgiversiden tegner med andre ord et bilde av en ganske rå lønnskamp. Det vil NFF-leder Robert Gjønnes imidlertid ikke underskrive på.

– At medlemmer kommer med tydelige meninger om hva de ønsker og hva de forventer, er bare positivt, mener Gjønnes.

– Dette har det alltid vært en kultur for hos oss, sier han.

Saken mot Røde går altså i Arbeidsretten, som er satt sammen av dommere utpekt av hovedorganisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Dette er ikke en oppsigelsessak, han mister ikke jobben om Flygelederforeningen taper saken, men flygelederne på Gardermoen må velge seg en ny tillitsvalgt.

Nå mener Avinor at Røde også må miste jobben, så det kan bli en rettssak til mellom partene. Men Avinor skal ha presentert et forslag til forlik: Røde ble i august tilbudt en stilling som miljørådgiver på OSL.

Det er ennå ikke kjent hva svaret fra flygeledernes tillitsvalgte blir.

Tillitsvalgt Åge Røde, advokat Hugo Jørgensen og leder i Flygelederforeningen Robert Gjønnes da arbe

Advokat Tarjei Thorkildsen hilser på advokat Hugo Jørgensen og leder i Flygelederforeningen Robert Gjønnes idet rettssaken åpner.

Foto: Eva Stabell / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger