Vil innstille på mistillit mot Anundsen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen bør fremme mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen, mener Bård Vegar Solhjell (SV) som er saksordfører for asylbarnsaken.

Bård Vegar Solhjell mener Kontroll- og konstitusjonskomiteen bør fremme mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen.

– Den fremstillingen Stortinget ble gitt stemte ikke, og det ble ikke gjort vesentlige forsøk på å få den til å stemme, sier Bård Vegar Solhjell (SV).

I dag leverte han sin saksordførerinnstilling i asylbarnsaken, hvor han mener Stortinget bør gå inn for mistillit mot justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Jeg er ikke i tvil om at han har gjort alvorlige feil. Når han har gitt uriktig og villedende informasjon, synes jeg det må få konsekvenser.

– Har gitt flere gale opplysninger

Solhjell mener Anundsen på flere punkter har informert Stortinget på en måte som ikke er tilfredsstillende.

Justisministeren fortalte blant annet Stortinget om en «klar politikkendring» overfor lengeværende asylbarn.

– Men denne endringen ble ikke satt ut i livet, mener Solhjell.

Han peker også på at viktig informasjon ble utelatt fra Anundsens svar til Stortinget i fjor høst, og at justisministeren ga flere uriktige opplysninger til Stortinget etter at saken ble offentlig kjent.

– Han har forklart at politikkendringen ble forstått av politiet. Det stemmer ikke. Det er heller ingenting som tyder på at «det åpnet seg en mulighet» for å returnere flere lengeværende barn til Afghanistan.

Asylbarnhøring

Bård Vegard Solhjell mener Kontroll - og konstitusjonskomiteen bør fremme mistillit mot Anders Anundsen. Her med Arbeiderpartiets Martin Kolberg under høringen om asylbarn-saken.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Uklart hva støttepartiene mener

Venstres Abid Raja vil ikke kommentere saken overhodet, mens Hans Fredrik Grøvan i KrF sier at de ennå ikke har bestemt seg.

– Vi registrerer at saksordfører har kommet med sitt førsteutkast. Vi skal behandle saken på vårt gruppemøte og konkludere i god tid før komiteen skal avgi sin innstilling 23. mars.

Solhjell håper de to partiene klarer å ta en selvstendig vurdering.

– Jeg håper denne saken ikke blir offer for et politisk spill. Vi vet at i saker hvor det dreier seg om tilliten til regjeringa, er det mange andre hensyn å ta.

– Ikke grunnlag for kritikk

Begge regjeringspartiene har hele veien vært klare på at de støtter sin justisminister.

– Høyre har foreløpig ikke funnet noe i høringen som gir grunnlag for voldsom kritikk, men vi vil gjerne ha en grundig drøfting i komiteen før vi konkluderer endelig, sier Michael Tetzschner.

For å få flertall for mistillit, er SV helt avhengig av å få med seg Stortingets største parti. Arbeiderpartiets Jette Christensen forteller at heller ikke de har konkludert.

– Merknadene er veldig saklige, og alvorlighetsgraden er understreket. Arbeiderpartiet skal behandle dette samvittighetsfullt før vi kommer med en konklusjon.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger