Hopp til innhold

Vil innføre ett års karantene for teoriprøvejuks

Vegdirektoratet har i flere år mistenkt at organiserte nettverk selger juksehjelp til teoriprøven. Likevel har ikke lovverket blitt endret, og 14 dager før ny teoriprøve er fortsatt den strengeste sanksjonen Vegvesenet kan gi.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha lengre karantenetid for personer som forsøker å jukse på teoriprøven til førerkort.

UAKSEPTABELT: Statsråd Ketil Solvik-Olsen sier han ikke ønsker å møte noen som ikke kan trafikkreglene når han ferdes i trafikken.

Lørdag publiserte NRK videoer som avslører hvordan et nettverk på Østlandet organisert hjelper folk å jukse med teknisk utstyr på teoriprøven. De garanterer at man står på prøven – uten å kunne noen trafikkregler.

– Det er helt uakseptabelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter å ha sett opptakene.

Statsråden sier det jobbes med å stramme inn lovverket, slik at det skal være en større risiko å forsøke å jukse.

Dette er også et ønske fra Vegvesenet.

– To ukers karantene for juks er altfor dårlig. Vegvesenet jobber nå med å lage et nytt lovverk for oss, der vi legger opp til ett års karantene.

Solvik-Olsen regner med at det nye regelverket vil være på plass innen ett år.

Har vært klar over problemet i årevis

Avdelingsdirektør Bente Skjetne i Vegdirektoratet sier de har ønsket strengere reaksjonsmuligheter for Vegvesenet lenge, men at dette ikke har vært mulig uten en lovhjemmel. Det arbeidet har de først startet med nå.

– Vi gjennomfører i dag 200.000 teoriprøver i året, og vi avdekker en del juks. Vi har også grunn til å tro at det er høyere tall enn det vi registrerer i dag. Jeg tror at en karantenetid på inntil et år vil føre til at færre velge å jukse, sier Skjetne.

Solvik-Olsen sier de startet å jobbe med et nytt regelverk når de ble klar over problemene Statens vegvesen hadde med juks.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort noe tidligere?

– Det må du nesten spørre tidligere regjeringer om, sier Solvik-Olsen.

Kvinnen kommer til bilen, teoriprøvejuks

JUKSET I DRØBAK: NRK filmet med skjult kamera da en norsksomalier hjalp denne kvinnen med å jukse på teoriprøven i Drøbak.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Enhet i Vegvesenet skal se på juks

– Har du sjåfører som ikke kan kjøre bil og som ikke forstår vikepliktsregler og den type ting, så er det i verste fall livsfarlig, sier Ketil Solvik-Olsen.

Politiet i Haugesund jobber med to saker hvor de har sett indiser på at jukset er organisert over hele Sør-Norge. Selv om Vegvesenet har anmeldt en rekke saker, er det få juksere som er dømt og ingen bakmenn.

– Vi kan ikke legge oss bort i hvilke saker politiet velger å prioritere, sier avdelingsdirektør Skjetne.

Bente Skjetne, avdelingsdirektør Vegdirektoratet

ENHET SKAL SE PÅ JUKS: Bente Skjetne i Vegdirektoratet tror det blir oppdaget på oppkjøring.

Foto: Olav Døvik / NRK

Nylig ble det opprettet en enhet i Statens vegvesen som skal se nærmere på organisert juks under prøvene.

– Det vil gi et godt grunnlag som politiet kan jobbe videre med, sier avdelingsdirektør Skjetne.

Men Vegdirektoratet har tro på at de som jukser blir avslørt når de skal kjøre opp.

– Det skjer nettopp fordi de stiller med for svake kunnskaper, sier Skjetne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ