Vil innføre akuttmedisin som spesialitet

Flere tiår etter at akuttmedisin ble anerkjent som egen spesialitet internasjonalt, vil et flertall på Stortinget at det innføres i Norge også. – Dette kommer til å redde liv, sier Kari Kjos (Frp).

Ambulanser klar ved akuttmottak

Det er bred enighet om at kompetansen på akuttmedisin skal bedres, men hvor lenge legene må utdannes før de kan kalles spesialister på akuttmedisin, er ennå ikke klart.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun ønsker å få på plass spesialiteten så snart som mulig, og regner med støtte fra Stortinget.

Kari Kjønaas Kjos

Leder i Helsekomiteen på Stortinget Kari Kjønaas Kjos (Frp) sier akuttmedisin som spesialitet vil være et stort fremskritt.

Foto: Stortinget/Terje Heiestad

– Jeg håper og tror det er et flertall. Helsekomiteen har vært i Australia, og jeg opplever at komiteen ble veldig begeistret for den spesialistutdannelsen de har der, og at de så viktigheten av utdannelsen. Så jeg tror på et flertall, sier hun.

Kjos, som leder komiteen, mener det er opplagt at økt akuttkompetanse vil føre til raskere behandling, og sier at endringene vil være merkbare.

– Mange tilstander krever kjapp behandling, derfor er dette bra for pasientene, sier hun.

Presenteres til høsten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie vil at akuttmedisin skal være en spesialet innen legeutdanning.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det har hele tiden vært et mål for regjeringen å få på plass spesialiseringen, men til nå har ikke partiene vært enige om hvilken modell de ønsker å gå for.

– I regjeringsplattformen står det at vi ønsker å etablere en egen spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Det jobber Helsedirektoratet med, og vår tanke er å presentere opplegget for dette i Nasjonal helse- og sykehusplan til høsten, sier Bent Høie.

Dersom regjeringen får gjennomslag for dette i Stortinget, vil Høie forankre spesialiseringen i planen.

– Det er også noen budsjettmessige sider her, så derfor kan jeg ikke gi noe eksakt tidspunkt for dette nå. Men prinsippavklaringen vil vi få til i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Hvilken modell går dere for?

– Hensikten med dette er å ha spesialister i akuttmottakene som kan jobbe i de mindre sykehusene og sikre at vi har et godt desentralisert akuttilbud, samtidig med at disse kan jobbe i de store akuttmottakene.

Høie vil ennå ikke si noe om hvor lang utdanningen av spesialistene bør være, men at det er viktig at man skal kunne sette sammen spesialiseringen av ulike bolker.

– Det er nettopp den delen vi nå diskuterer. Vi har involvert fagmiljøene i det arbeidet for å se på hva som er den best mulige sammensetningen, og hvordan vi kan få et innhold som samsvarer med det som er internasjonalt.

Ap positiv

Ruth Grung som sitter i Helsekomiteen for Arbeiderpartiet sier de har pushet på for å få en spesialisering på plass.

– Det er klart at når en stor andel av dem som kommer til sykehusene er akutte, må vi ha spesialister som kan ta imot dem.

Hun mener norske modellen bør legge seg på en internasjonal standard.

Olaug Bollestad (KrF) sier hun støtter Kjos fullt ut, og vil gjerne utdanne spesialister i akuttmedisin.

Dette er noe vi ønsker å få på plass i Norge. Det er viktig at pasientene blir møtt av den beste kompetansen i akuttmottakene, ikke bare turnuskandidater, sier hun.

Bollestad mener utdanningsmodellen må være på en slik måte at den er internasjonalt godkjent som spesialitet.

Helsepolitisk talsmann i Venstre Kjetil Grung er også positiv, men sier det foreløpig ikke er klart hvilken utdanningsmodell de ønsker å gå for.

Uerfarne leger

I Norge har det vært tradisjon for at unge, nyutdannede leger fra forskjellige miljøer bemanner akuttmottakene på sykehusene.

– Når du kommer til akuttmottaket er det viktig å få startet behandlingen tidlig, og da er det viktig å ha faste leger som er spesialiserte på den delen av medisinen som skjer i akuttmottaket, sier lege Kåre Løvstakken, som inntil i fjor ledet en akuttavdeling på Ahus.

Han mener vi må få på plass en egen femårig spesialisering etter internasjonale standarder, og tror en spesialisering også vil gjøre det mer attraktivt for leger å jobbe på akuttmottakene.

– Hvis vi får et vedtak på plass, vil det hjelpe mye. Fortsatt er det mye arbeid som gjenstår – det skal rekrutteres og utdannes leger. Men det vil helt klart hjelpe mye hvis vi får vedtaket på plass, sier han.

Løvstakken er også klar på at spesialisering vil føre til at flere liv reddes på akuttmottakene.

– Det er en klar sammenheng mellom kompetanse og hvordan det går. Jo flinkere folk du har i mottakene, jo bedre går det med pasientene.

Skeptisk

Men en slik modell passer ikke på de mange små sykehusene her i landet, mener president i legeforeningen, Hege Gjessing.

Hun mener det er bedre å gi tilleggsutdanning i akuttmedisin til leger som er spesialister i blant annet indremedisin.

– ​Det vi har støttet er tilpasset modell av spesialisering av indremedisin fordi de aller fleste pasientene som kommer til et akuttmottak er indremedisinske pasienters, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger