Vil ikke redde de ideelle

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke gjøre noe for å hindre nedleggelse av ideelle helseinstitusjoner.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke endre anbudspolitikken for å redde ideelle helseinstitusjoner.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Flere institusjoner innen rus og psykiatri er allerede lagt ned eller har kuttet i driften fordi de ikke har nådd opp i anbudskonkurransene.

– Det er ikke slik at vi kan gjøre noe med dem som ikke klarer å nå opp. Innenfor noen områder er det overkapasitet, og dersom det er det, er man nødt til å velge dem som har den beste kvaliteten, sier Strøm-Erichsen.

– Ideelle institusjoner kan bli en saga blott

Dagfinn Høybråten

KrF-leder Dagfinn Høybråten krever en redningsoperasjon fra helseministeren, men blir ikke hørt.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Ifølge KrF-leder Dagfinn Høybråten er det over 30 institusjoner som har slitt etter tapte anbudsrunder. Noen er allerede lagt ned, og flere er i faresonen.

– Det er et resultat av den anbudspraksisen som er i helseforetakene. Om noen få år kan slike institusjoner være en saga blott hvis ikke politikken blir lagt om, sier Høybråten.

KrF krever at anbudspolitikken blir endret, slik at institusjonene får forutsigbare og trygge rammer.

Strøm-Erichsen svarer at regjeringen har gitt helseregionene beskjed om å bruke ideelle når det er mulig.

Strøm-Erichsen: Viktige for oss

– Det er ikke tvil om at innenfor rus, psykiatri og rehabilitering er det veldig mange ideelle organisasjoner som har drevet i mange år, og som har gjort det på en veldig god måte.

– Blir det lagt for mye vekt på pris i forhold til kvalitet i dag i anbudsrundene?

– Det skal først og fremst legges vekt på kvalitet. Jeg forutsetter faktisk at helseforetakene gjør det, for vi bruker mye penger også på de tjenestene vi kjøper. Da er det en forutsetning at kvalitet må være det aller viktigste, sier Strøm-Erichsen.

Ifølge helseministeren er rundt 60 prosent av den behandlingen som gis innenfor rusomsorg, fra ideelle organisasjoner, og hun understreker at det er viktige institusjoner.

Ingen anbudsendring

Til tross for det, vil det fortsatt være anbudsrunder som gjelder - også for de ideelle.

– Det vil ikke være riktig å frede dem, selv om jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig når man ikke vinner opp i et anbud. Samtidig er det slik at hvis du skal velge mellom noen, er det nok dessverre bare anbud som kan velge ut den ene i forhold til den andre, sier Strøm-Erichsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger