Vil ikke love høyere erstatning

Arbeidsminister Robert Eriksson sier regjeringen ikke anker dommen fra Strasbourg, men vil ikke love ytterligere erstatning slik nordsjødykkerne forventer.

- Regjeringen vil ikke anke kravet i dommen

Ministeren kommenterte den ferske dommen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Den norske stat er i dag dømt for brudd på Menneskerettighetene. Domstolen i Strasbourg mener staten er ansvarlig for manglende informasjon om farene ved nordsjødykkingen som har medført livsvarige helseskader.

– Regjeringen tar dommen til etterretning, og vil innfri de 8000 euro per person i oppreisning i tillegg til de 600 millionene staten allerede har utbetalt til nordsjødykkerne, sier Eriksson.

Det er sju dykkere som har vunnet frem i Strasbourg, men saken gjelder mange flere.

Norge er felt for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler statens plikt til å beskytte borgernes liv og helse.

Lover ikke mer penger

Nordsjødykkerne er tilkjent oppreisning for "ikke-økonomisk skade" (tort og svie), men ikke erstatning for helseskadene og herunder tapt arbeidsfortjeneste. Det siste ville medført langt høyere erstatningsbeløp.

Nordsjødykkerne som gikk til sak har selv beregnet tapet på mellom 7 og 10 millioner kroner.

Eriksson vil ikke si om det er aktuelt å inngå en avtale om høyere erstatningssum, slik nordsjødykkerne forventer.

– Vil nordsjødykkerne bli tilbudt større erstatning slik de krever?

– Dette er en stor og viktig sak for dem det angår, og jeg ber om forståelse og respekt for at regjeringen får tid til å komme tilbake til prosessen rundt dette, svarer Eriksson.

Før dommen ble kjent sa Frp-nestleder Per Sandberg til NRK at han mener regjeringen må finne en løsning sammen med dykkerne.

– Jeg har dyp respekt for Per Sandbergs varme engasjement for nordsjødykkerne, men som sagt så må regjeringen komme tilbake til den videre håndteringen, uttaler Eriksson.

– Har ikke juridisk erstatningsansvar

Ifølge arbeidsministeren har 260 dykkere til sammen fått utbetalt 600 millioner kroner, noe som utgjør rundt 2,3 millioner kroner i erstatning til hver enkelt.

– Dykkerne er allerede tilkjent en kompensasjon på til sammen 600 millioner kroner. Så vidt jeg har fått opplyst, slår også dommen fast at staten ikke har det juridiske ansvaret når det gjelder erstatning, uttaler Eriksson.

Han opplever likevel dommen som alvorlig.

– Det er aldri ønskelig å få dommer mot seg. Denne saken har pågått i lang tid, og vi vil selvsagt lære av det domstolen slår fast nå.

– En nasjonal skandale

Gro Hillestad Thune

Gro Hillestad Thune var i 16 år norsk medlem av Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg. Hun mener det er et nasjonalt ansvar å komme frem til en høyere erstatning til nordsjødykkerne.

Foto: NRK

Gro Hillestad Thune var i 16 år norsk medlem av Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg før den ble innlemmet i Menneskerettighetsdomstolen. Hun mener dommen er en stor seier for dykkerne.

– Dette er en stor og viktig seier for dykkerne. De har ofret liv og helse for vår rikdom, og ikke fått den anerkjennelsen og respekten de fortjener, sier Thune.

Hun mener staten nå må komme til en løsning med dykkerne.

– For Norge er det et nederlag at dykkerne måtte gå hele veien til til Strasbourg. Det var en stor svakhet ved den første kompensasjonsordningen at man ikke nådde frem til en ordning som løste saken, mener Thune.

Hun viser til at Menneskerettighetsdomstolen ikke fastsetter erstatningsbeløp basert på norsk erstatningsrett.

– Det er derfor et nasjonalt ansvar å fastsette de endelige erstatningsbeløp. Dykkerne har kjempet altfor lenge i motbakke. De er i for stor grad avvist av det politiske systemet, sier Thune.

Hun beskriver hele dykkersaken som «en nasjonal skandale» som nå omsider bør få en verdig slutt.

SV mener staten må gi mer

– SV er klar for en ny behandling av nordsjødykkerne med sikte på å få en god løsning, uten at nordsjødykkerne trenger å ta saken til Høyesterett på nytt, sier Johnny Ingebrigtsen, SVs medlem i arbeids- og sosialkomiteen.

SV fremmet et forslag i 2004 i Stortinget, sammen med Sp og Frp, om at staten skulle ta et fullstendig ansvar og gi en skikkelig erstatning til nordsjødykkerne. Dette ble nedstemt.

– Høyre og Arbeiderpartiet har over lang tid blokkert for en god, rettferdig og ikke smålig løsning, sier Ingebrigtsen.

Han har selv drevet med dykking siden 1978, og har opplevd kritiske situasjoner med å bli satt fast under vann i arbeid og kjent både risiko og redsel.

– Nordsjødykkerne var pionerer og helt nødvendige for at Norge kunne ta del i oljeeventyret. Uten dem hadde vi ikke hatt vår store velstand eller et «oljefond» på vel 5000 milliarder kroner. De har måttet betale med sin fysiske og psykiske helse, som ofte gikk ekstra hardt utover familie, sier Ingebrigtsen.

– Erstatningen for dykkerne på 2,5 mil, er som peanøtter å regne, og er langt under det reelle tap dykkerne har lidt, mener han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger