Hopp til innhold

Vil ikke ha Høies havarikommisjon

Hverken Helsedirektoratet, Helsetilsynet, helseforetakene eller fylkesmennene støtter Bent Høies forslag om en havarikommisjon for helse-Norge.

Bent Høie

LITEN STØTTE: Helseminister Bent Høie ønsker en undersøkelseskommisjon for helse-Norge, men forslaget blir ikke godt mottatt.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hva skjedde egentlig da den lille guttebabyen Sebastian uventet døde i Kristiansund for et år siden? Var det menneskelig feil, rutinesvikt eller kunne ikke dødsfallet vært unngått?

Det er ved hendelser som dette helseminister Bent Høie (H) vil at en uavhengig undersøkelseskommisjon skal inn og granske. Helt siden Solberg-regjeringen la frem Sundvolden-erklæringen har det vært klart at de blåblå vil etablere en slik havarikommisjon.

Men i helse-Norge faller ikke forslaget i god jord.

– Har nok virkemidler

– Vårt utgangspunkt er at vi allerede i dag har en rekke virksomheter som driver oppfølging av feil og uønskede hendelser i helsetjenesten. Så vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig ressursbruk å opprette en til, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

Igjen går helseministerens egen fagetat imot et forslag fra høyere hold.

– Vi mener at vi i dag i helsesystemene våre har nok virkemidler for å adressere feil og uønskede hendelser, slik at man kan følge de opp, lære av de og sørge for at de ikke skjer igjen, sier Torgersen.

Forslaget om en uavhengig undersøkelseskommisjon møtte først motbør i rapporten fra Arianson-utvalget "Med åpne kort". Kun et mindretall i utvalget støttet forslaget.

Nå har høringsfristen gått ut, og motstanden blir enda tydeligere.

Massiv motstand

Helsedirektoratet, Helsetilsynet, de fire regionale helseforetakene som styrer sykehus-Norge og pasientombudene i alle landets fylker går imot en havarikommisjon.

Det samme gjør kommune-Norge. Bergen, Oslo og Trondheim uttaler seg skeptisk og støttes av kommuenes egen organisasjon KS.

36 av høringsinstansene som har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, støtter ikke forslaget.

Innvendingene som går igjen, er at en uavhengig undersøkelseskommisjon vil være svært ressurskrevende, at effekten for pasiensikkerheten er usikker og at det vil føre til uklare ansvarsforhold.

Også Kripos går i mot. De mener det vil være uheldig med for mange aktører som skal drive kontroll og tilsyn.

I dag kan både Fylkesmannen, Helsetilsynet og politiet bli koblet inn ved en alvorlig, uønsket hendelse i helse-Norge.

Kun to foreninger, Advokatforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, synes det er en god ide med en helse-havarikommisjon, viser NRKs gjennomgang av høringssvarene.

Høie: Behov for mer kunnskap

Helseminister Bent Høie er ikke overrasket over motstanden mot en undersøkelseskommisjon. Selv sier han at pårørendegrupper har etterlyst en kommisjon, noe NRK har omtalt tidligere.

– Dette er en god idé nettopp fordi vi har behov for å få mer kunnskap om de sammensatte årsakene til at folk blir skadet og dør som følge av feil i helsetjenesten, sier Høie til NRK.

I Kristiansund venter fortsatt de etterlatte etter 10 måneder gamle Sebastian på svar. Over ett år etter Sebastian døde er rapporten fra Helstilsynet fortsatt ikke klar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger