Hopp til innhold

Vil ikke ha hijab i egne rekker

Et klart flertall i politiet sier nei til hijab i egne rekker. Politifolkene mener et nøytralt politi med en symbolfri uniform er viktigst.

Politibil og jenter i hijab
Foto: Sidsel Avlung / NRK

Stolpediagram: Vil du tillate hijab i politiet
Foto: Grafikk / NRK

I en spørreundersøkelse NRK har utført svarer 96% av de politiansatte at de ikke vil tillate bruk av hijab i politiet.

Dermed er de aller fleste i politiet enige med sin fagforeningsleder, Arne Johannessen, som tidlig gikk hardt ut mot forslaget om tillate bruk av hijab og andre religiøse hodeplagg for politifolk på jobb.

Les også: Vil ikke ha hijab i politiet

Dettte er Arne Johannessen fornøyd med, og han mener dette viser at de ansatte i politiet har en felles prinsippiell oppfatning av uniformen som lik for alle.

- Vi har én uniform, og svarene i denne undersøkelsen viser at det er det klare synspunktet fra de som jobber i norsk politi, sier Johannessen.

Har skapt debatt

Etter at Politidirektoratet tidligere denne måneden gikk inn for å tillate hijab som en del av politiuniformen har debatten bølget fram og tilbake.

Les også: Ap-opprør mot politi-hijab

Politidirektoratet mener at det vktig å tillate hijab i politiet for å lette rekrutteringen av innvandrerkvinner

Les også: Mangler rekrutteringsoversikt

Justisdepartementet med Knut Storberget i spissen støttet først forslaget, for deretter å moderere seg til at debatten må tas før ei beslutning tas av regjeringa. Til debatten ba Storberget om konkrete forslag om hvordan hijab i politiet kunne løses praktisk.

Les også: Ber om konkrete hijab-forslag

Les også: Slik kan politi-hijaben se ut

Arne Johannesen i mobiltelefon
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Arne Johannessen om politifolkenes svar (Nett-TV)

Arne Johannessen mener at dette viser at rådet hans om å ikke slippe til hijab har støtte fra mange i sektoren, men han understreker at det ikke bare er folk i politiets rekker som skal høres.

- Samfunnet som helhet må få mulighet til å komme med innspill i denne saken, ikke bare politiet. Vi som jobber i politiet er avhengige av tillitt fra hele samfunnet, og da må alle føle at de blir hørt i en slik prosess sier Johannessen.

Felles nøytral uniform

Over 2000 politifolk har svart på spørreundersøkelsen som NRK sendte ut på e-post til alle ansatte i politiet. Det tilsvarer nesten 30 prosent av de som fikk e-posten. Politifolkene er klare på at de ikke vil tillate hijab i politiet.

Bare 2,3 prosent stiller seg bak Politidirektoratets forslag som vil åpne for religiøse hodeplagg i etaten.

Blant det overveldende flertallet som er mot innføring av hijab i politiet krysser de aller fleste av for at deres grunnlag for avgjørelsen er hensynet til et nøytralt og symbolfritt politi, 89%.

Johannesen mener at det viser en felles forståelse i politiet av hva uniformen symboliserer.

- Dette er et tydelig prinsipielt syn om at politiet er likt, ett politikorps for alle er signalet, sier han.

Spørsmål: Bør det tvære tillatt å bruke hijab i politiet?

Ja

2,3%

Nei

96,3%

Vet ikke

1,4%

Spørsmål: Hvis nei, hva er din viktigste grunn til å si nei?

Prinsippet om symbolfri uniform/nøytralt politi er så viktig at det bør stå over andre hensyn

88,6%

Hijab symboliserer noe politiet ikke ønsker å symbolisere

1,6%

Hijab er uttrykk for islamisering av det norske samfunnet

1,6%

Vi får ulike politi for ulike grupper

0,2%

Dette er ødeleggende for tanken om ett politi for alle

2,1%

Hijaben vil gjøre det praktiske politiarbeidet vanskeligere, i konfliktsituasjoner med andre religiøse grupper

1,9%

Hijab vil redusere tryggheten til den enkelte politibetjenten (dras ned over hodet, strammes rundt halsen etc.)

0,8%

Annet

3,2%

NRK sendte i forrige uke ut spørreskjema til nær 8000 politijenestemenn. Nesten 30 prosent av alle tjenestemenn svarte, noe som tilsvarer et antall på 2166.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ