Vil ikke ha hijab i egne rekker

Et klart flertall i politiet sier nei til hijab i egne rekker. Politifolkene mener et nøytralt politi med en symbolfri uniform er viktigst.

Politibil og jenter i hijab
Foto: Sidsel Avlung / NRK

Stolpediagram: Vil du tillate hijab i politiet
Foto: Grafikk / NRK

I en spørreundersøkelse NRK har utført svarer 96% av de politiansatte at de ikke vil tillate bruk av hijab i politiet.

Dermed er de aller fleste i politiet enige med sin fagforeningsleder, Arne Johannessen, som tidlig gikk hardt ut mot forslaget om tillate bruk av hijab og andre religiøse hodeplagg for politifolk på jobb.

Les også: Vil ikke ha hijab i politiet

Dettte er Arne Johannessen fornøyd med, og han mener dette viser at de ansatte i politiet har en felles prinsippiell oppfatning av uniformen som lik for alle.

- Vi har én uniform, og svarene i denne undersøkelsen viser at det er det klare synspunktet fra de som jobber i norsk politi, sier Johannessen.

Har skapt debatt

Etter at Politidirektoratet tidligere denne måneden gikk inn for å tillate hijab som en del av politiuniformen har debatten bølget fram og tilbake.

Les også: Ap-opprør mot politi-hijab

Politidirektoratet mener at det vktig å tillate hijab i politiet for å lette rekrutteringen av innvandrerkvinner

Les også: Mangler rekrutteringsoversikt

Justisdepartementet med Knut Storberget i spissen støttet først forslaget, for deretter å moderere seg til at debatten må tas før ei beslutning tas av regjeringa. Til debatten ba Storberget om konkrete forslag om hvordan hijab i politiet kunne løses praktisk.

Les også: Ber om konkrete hijab-forslag

Les også: Slik kan politi-hijaben se ut

Arne Johannesen i mobiltelefon
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Arne Johannessen om politifolkenes svar (Nett-TV)

Arne Johannessen mener at dette viser at rådet hans om å ikke slippe til hijab har støtte fra mange i sektoren, men han understreker at det ikke bare er folk i politiets rekker som skal høres.

- Samfunnet som helhet må få mulighet til å komme med innspill i denne saken, ikke bare politiet. Vi som jobber i politiet er avhengige av tillitt fra hele samfunnet, og da må alle føle at de blir hørt i en slik prosess sier Johannessen.

Felles nøytral uniform

Over 2000 politifolk har svart på spørreundersøkelsen som NRK sendte ut på e-post til alle ansatte i politiet. Det tilsvarer nesten 30 prosent av de som fikk e-posten. Politifolkene er klare på at de ikke vil tillate hijab i politiet.

Bare 2,3 prosent stiller seg bak Politidirektoratets forslag som vil åpne for religiøse hodeplagg i etaten.

Blant det overveldende flertallet som er mot innføring av hijab i politiet krysser de aller fleste av for at deres grunnlag for avgjørelsen er hensynet til et nøytralt og symbolfritt politi, 89%.

Johannesen mener at det viser en felles forståelse i politiet av hva uniformen symboliserer.

- Dette er et tydelig prinsipielt syn om at politiet er likt, ett politikorps for alle er signalet, sier han.

Spørsmål: Bør det tvære tillatt å bruke hijab i politiet?

Ja

2,3%

Nei

96,3%

Vet ikke

1,4%

Spørsmål: Hvis nei, hva er din viktigste grunn til å si nei?

Prinsippet om symbolfri uniform/nøytralt politi er så viktig at det bør stå over andre hensyn

88,6%

Hijab symboliserer noe politiet ikke ønsker å symbolisere

1,6%

Hijab er uttrykk for islamisering av det norske samfunnet

1,6%

Vi får ulike politi for ulike grupper

0,2%

Dette er ødeleggende for tanken om ett politi for alle

2,1%

Hijaben vil gjøre det praktiske politiarbeidet vanskeligere, i konfliktsituasjoner med andre religiøse grupper

1,9%

Hijab vil redusere tryggheten til den enkelte politibetjenten (dras ned over hodet, strammes rundt halsen etc.)

0,8%

Annet

3,2%

NRK sendte i forrige uke ut spørreskjema til nær 8000 politijenestemenn. Nesten 30 prosent av alle tjenestemenn svarte, noe som tilsvarer et antall på 2166.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger