Vil ikke følge Sverige med antiterror-opplæring av vektere

Norsk politi vil ikke kopiere Sverige, der politiet nå lærer opp vektere i hvordan de skal håndtere terrorangrep.

Politi og vektere samarbeider ofte, som her

Politi og vektere samarbeider ofte, som her under en demonstrasjon utenfor Klima- og miljødepartementet i fjor.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– I Norge er det ikke politiet som står for opplæring av vektere, men politiet godkjenner selskapene som gjør denne jobben, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise, til NRK.

Rises uttalelse kommer etter at politiet i Stockholm har startet opplæring av vektere fra Storstockholms lokaltrafik (SL) i hvordan de skal håndtere eventuelle terrorangrep.

350 vektere skal gjennom opplæringen som er satt i gang etter terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor, der vektere var på åstedet før politiet.

Vekterne får omtrent den samme opplæringen som ordenspolitiet i den svenske hovedstaden.

Skulle gjerne hatt opplæring

Kommunikasjonssjef i Nokas, Ådne Mauritzen

Kommunikasjonssjef i Nokas, Ådne Mauritzen

Foto: Nokas

Sikkerhetsselskapet Nokas har rundt 4000 ansatte, deriblant en stor andel vektere. Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen sier at opplæringen i Sverige er et godt initiativ.

– Vektene våre er i dag er en betydelig ressurs i hverdagsbildet. De har egentlig alt som ligger i bunn for å kunne bidra med noe dersom noe skulle skje. Men det er åpenbart at en gjennom å trene og øve på ulike scenarioer vil være bedre i stand til å gjøre noe dersom det skulle skje, sier han til NRK.

Fagsjef for Sikkerhet og Beredskapsbransjen i NHO, Runar Karlsen, er også positiv til opplæringen i Sverige.

– Det er stort sett vektere som har fast tilstedeværelse på kritisk infrastruktur og steder der det er mange mennesker som samles. Og da er det sånn at de vil være de første som blir berørt i en større hendelse, enten det er ulykke eller terror, sier han til NRK.

Han mener derfor at det er viktig at vekterne er godt forberedt på å håndtere slike situasjoner frem til politiet kommer og overtar ansvaret.

Når han nevner eksempler går han likevel ikke så langt som i Sverige, der vekterne får opplæring i håndtere terrorister som utfører knivangrep. I stedet snakker han om å være bistå politiet.

– Det vil være naturlig å kunne bistå med både livreddende førstehjelp, evakuering og avsperring av områder, sier Runar Karlsen.

Har innledet samarbeid

Selv om politiet ikke vil følge etter Sverige og lære opp vektere i antiterror-arbeid, er det inngått et tettere samarbeid mellom politi og vektere.

Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) undertegnet 17. januar en samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen.

Formålet er å sikre samhandling for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt å opprettholde sikkerhet, ro og orden.

– Avtalen legger blant annet til rette for at politiet og sikkerhetsbransjenøver sammen, slik at vi får utnyttet ressursene best mulig ved større hendelser, innenfor deres respektive ansvarsområder, sier Elisabeth Rise til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger