Vil ikke busse minoritetselever

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ikke busse minoritetselever til andre skoler, for å unngå konsentrasjon av minoritetsspråklige.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Ved flere Oslo-skoler tilhører over halvparten av elevene en eller annen språklig minoritet.

– Det må skapes balanse på andre måter enn ved å tvinge elever til andre skoler, sier Kristin Halvorsen.

Tvang ingen løsning

Hun har fulgt sommerens debatt om minoritetselever fra hytta i Horten. Hun har ikke likt alt hun har hørt.

– Tvungen bussing kommer aldri til å være løsningen på de utfordringene vi har for minoritetselevene.

- Vi snakker om minoritetsbarn og majoritetsbarn, men alle disse barna er norske. De største skillene i norsk skole handler ikke om minoritets- eller majoritetsbakgrunn, men om sosial bakgrunn, sier kunnskapsministeren.

Danmark er positiv

I Danmark har regjeringen vært positiv til at elever med store språkvansker skal busses til skoler med færre minoritetselever. Bertel Haarder var vært både integrerings- og undervisningsminister.

– Det gjelder elever som har særlige behov. De kan busses til andre skoler dersom det er for mange av en elevkategori, sier han.

Kristin Halvorsen er ikke enig.

– Vi oppnår ingenting ved å plukke ut noen fra et nærmiljø og sende dem med buss tvers over byen, mener hun.

Må være frivillig

Både Oslo og Drammen har skoler der minoritetsspråklige utgjør det store flertallet av elevene. SV-toppene Audun Lysbakken og Heikki Holmås er blant dem som har tatt til orde for en ordning med frivillig bussing av elever for å oppnå bedre fordeling.

SV-lederen er ikke helt avvisende til frivillige prøveprosjekt.

– Det skal ikke jeg motsette meg, sier Kristin Halvorsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger