Normal

Vil hjelpe utenlandsstudenter

Den svake kronekursen har fått konsekvenser for norske studenter i utlandet. ANSA ønsker nå en kompensasjonsordning ved store valutaendringer.

Studenter

Illustrasjonsfoto

Foto: colourbox.com

Det var i oktober det store fallet ble et faktum. Den norske kronekursen sank litt etter litt hver dag, og panikken spredte seg, ikke bare i finansverdenen - men også blant folk flest.

På en flyplass i London sto en ny gruppe studenter klare til å innhente kunnskaper ved britiske universiteter. Men på kontoen var pengene plutselig mindre verdt.

- Ikke nok til å dekke egentlige utgifter

- Vi har fått mange henvendelser angående valutaendringer i høst. Det var spesielt i oktober at det falt veldig raskt, og den utbetalte støtten fra Lånekassen var plutselig altfor liten til å dekke de egentlige utgiftene til skolepenger, forteller leder i ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet), Anders Fjelland Bentsen.

Ifølge Bentsen fanget ikke systemet opp svingningene som skjedde så raskt. Og spesielt i USA og Japan merkes disse endringene nå veldig godt.

- I Japan har det vært svekkelser på opptil 50 % siden sommermånedene, noe som klart fikk konsekvenser for studenter her, sier Bentsen.

Må styrkes mer enn én prosent

Men for studentene er det lite å gjøre med endringene. Skolepengestøtten blir delvis justert før semesterstart, men blir derimot ikke fanget opp etter tildeling.

- Det er bare stipenddelen, og ikke lånet som blir valutajustert, forklarer seniorrådgiver i Lånekassen, Wenche Merli.

Hun forteller at Lånekassen tar utgangspunktet i kursene per 1. april samme år - og justerer deretter hvis valutaen har blitt styrket mer enn én prosent før utbetaling. Utbetalingen blir aldri justert ned.

- Stortinget har vedtatt at alle studenter i Norge og utlandet skal få utbetalt samme sum for å bo og leve, og at det kun er tilleggsstipend og selve stipendet av skolepengestøtten som kan valutajusteres, sier Merli.

Ønsker kompensasjon

Anders Fjelland Bentsen

Leder i ANSA, Anders Fjelland Bentsen.

Foto: ANSA

Ifølge Bentsen skaper dette problemer for studenter med store utgifter til skolepenger, blant andre de som skal til USA og Storbritannia.

- Det mange opplever nå er at de mangler flere tusen kroner til å dekke utgiftene. Bo- og levekostnadene er blitt mye større, og det eneste man kan gjøre er avvente og se hva som skjer framover, forteller Bentsen.

De som er ute i flere år kjenner gjerne til at kursene svinger, men for de som reiser ut for en kort periode har det, ifølge Bentsen, større konsekvenser.

- Når det legger seg på et veldig lavt nivå over tid så merkes det selvfølgelig godt. Vi har i utgangspunktet sett oss fornøyd med at man justerer bo- og levestøtten etter prisstigningen i Norge, men når det blir så store utslag som i høst blir dette veldig uforutsigbart, sier Bentsen.

- Nå er det kun stipenddelen som blir oppjustert, men vi håper at hele skolepengebeløpet også kan bli justert etter valutakursene så tett opp mot utbetaling som mulig, sier han.

Bentsen sier også at ANSA ønsker ønsker å komme fram til en ordning der man kan få kompensasjon i løpet av året hvis disse endringene holder seg.

"Bli hjemme"-budsjett

Eivind Grip Fjær

Eivind Grip Fjær mener det kun er studenter med ekstra ressurser i bakhånd som kan reise ut.

Foto: Privat

Da statsbudsjettet ble lagt for 2009 gikk ANSA ut og omtalte støtten til utenlandsstudier som et "bli hjemme"-budsjett. De mente at tross et ønske om at flere studenter skal reise ut, blir det ikke lagt til rette for at de skal gjøre nettopp det.

Sosiologistudent Eivind Grip Fjær er enig.

- Det er en klar oppfordring til utenlandsstudier, men det er jo bare de med ekstra ressurser som kan reise ut, sier han.

I januar reiser han til det amerikanske universitetet Berkeley i California for ett semester, men han gjør seg mange tanker om valutafall og store summer til skolepenger.

- Jeg hadde nok ikke reist hadde det ikke vært for at jeg har foreldre som kan hjelpe, forteller Fjær.

- Usikker på om utbetalingene vil dekke utgiftene

Fjær mener det er en uheldig studiepolitikk.

- Når det ikke kompenseres for endringer er det kun én type mennesker som kan drar ut og få denne kompetansen. Man må enten jobbe mye før reisen, eller så må man ha foreldre som kan bidra.

I USA har kursen hatt en endring på rundt 2 kroner per dollar siden sommeren. Fjær er usikker på om utbetalingene fra Lånekassen vil dekke utgiftene han kommer til å ha under studieoppholdet.

- Jeg er innstilt på å leve for lite penger i utgangspunktet, men mine foreldre kan iallefall hjelpe meg hvis det blir krise. Jeg hadde nok ikke dratt om de ikke hadde hjulpet meg. Men det er vel ikke akkurat noen nyhet at det er lettere for folk med rike foreldre, avslutter han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger