- Nødvendig med alvorlige tiltak

Utenriksministeren mener enkelte studenter fra Iran og Nord-Korea må nektes studier Norge. Slik kunnskapsoverføring kan være med å spre atomvåpen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Etter flere saker i høst der studenter fra Nord-Korea og Iran har blitt nektet å studere i Norge, sendte Venstres nestleder Trine Skei Grande (V) sist uke spørsmål til utdanningsministeren om hvilke regler som gjelder for utenlandske studenter som avvises ved norske studiesteder.

- Sikkerhetsmessige årsaker

I begge sakene er «sikkerhetsmessige årsaker» oppgitt som grunn for avvisning av studentene. Skei Grande etterlyser større åpenhet og forutsigbarhet knyttet til slike saker.

Trine Skei Grande (V)

Trine Skei Grande (V).

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

- Finnes det retningslinjer knyttet til studier som studenter fra enkelte land ikke tillates å påbegynne, og hvilke land omfattes av disse reglene, spurte Skei Grande.

Venstre mener norske myndigheter har opptrådt rotete i sakene.

- Det er håpløst for dem og for studiestedet, og det må føles utrolig bortkastet både for studiestedet og for studenter at man ikke har fått klarlagt dette tidligere, sa Skei Grande til NRK.

Nå har utenriksminister Jonas Gahr Støre svart på spørsmålene fra Venstrelederen.

Svar fra Støre til Grande

Støre svarte Venstelederen om studienekt for utenlandske studenter.

Foto: Printscreen

Masseødeleggelsesvåpen

De to gjestestudentene fra Nord-Korea ble nektet å starte på sin doktorgradsutdannelse i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger, etter at universitetet først fikk klarsignal fra Utenriksdepartementet.

Tidligere i høst måtte en iransk student som skulle studere romteknologi i Narvik Nord-Korea, avbryte studiene etter å ha vært der i ett år.

Støre skriver i sitt svar at spørsmål om kontroll med kunnskapsoverføring til forskere og studenter er en relativt ny problemstilling. Han legger vekt på at FNs Sikkerhetsråd i juni i år vedtok en egen resolusjon med sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets atomvåpenprogram.

FN oppfordrer der medlemslandene til å vise forsiktighet med og hindre overføring av teknologi og kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Foto: NRK

Støre sier at både saken om studenter Nord-Korea og saken om den iranske studenten som ikke fikk studere i Norge, er behandlet i forhold til henholdsvis Utlendingsloven og Forskrift om gjennomføring av sanksjoner mot Nord-Korea.

- Dette viser at flere regelverk og hensyn kan komme i betraktning i slike saker, mener Støre.

- Men det er ikke etablert konkrete retningslinjer eller landlister når det gjelder gjennomføring av kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske statsborgere i Norge, skriver Støre.

Kontrollansvar

Han forklarer at utlendingsmyndighetene har ansvar for kontrollen med utlendingers adgang og opphold i Norge.

- Utenriksdepartementet har tatt initiativ til et bredere samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og PST for å avklare hvordan spørsmålet om kontroll med kunnskapsoverføring kan håndteres på en måte som ivaretar krav til forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet, skriver Støre.

Støre forsikrer om at Regjeringen legger stor vekt på å sikre et oversiktelig og forutsigbart regelverk og rutiner.

- Når det gjelder spørsmålet om kunnskapsoverføring spesielt, vil jeg understreke betydningen av forebyggende virksomhet og informasjon. Akademisk frihet er grunnleggende. Samtidig er det nødvendig å ha på plass tiltak for å hindre kunnskapsoverføring som medfører en reell risiko for spredning av masseødeleggelsesvåpen, avslutter utenriksministeren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger