Krever ny vurdering av asylsøknader til lokalt ansatte afghanere

Alle afghanere, ikke bare tolker, som har bistått norske styrker i Afghanistan bør få mulighet til å få opphold i Norge. Det mener Noas og Jan Arild Ellingsen i Frp.

Faizullah Muradi

MYE OPPMERKSOMHET: Saken til tolken Faizullah Muradi har satt nytt søkelys på situasjonen til lokalt ansatte i Afghanistan, som har jobbet for norske styrker. Muradi skal nå få behandlet sin asylsøknad i Norge etter massivt press mot regjeringen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norske myndigheter har laget en spesiell ordning for lokalt ansatte i Afghanistan som har jobbet for norske styrker, der de har fått mulighet til å søke om beskyttelse i Norge.

Av mer enn hundre søkere er det 22 som har fått komme til Norge og alle sammen jobbet som tolker.

Forsvaret har imidlertid også vært avhengige av andre yrkesgrupper som snekkere, sjåfører og renholdere, men ingen av disse har fått søknadene om beskyttelse innvilget.

– Blitt verre

Ann-Magritt Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), mener de lokalt ansatte bør få mulighet til en ny behandling av søknadene sine.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

LITE OPTIMISME: Ann-Magritt Austenå i Noas frykter lokalt ansatte ikke vil få en ny vurdering av asylsøknaden sin.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Norske styrker i den type område som Afghanistan er, er helt avhengig av lokalt ansatte og det er ikke bare tolker. Da følger det et ansvar med, når personer utsetter seg for fare ved å samarbeide tett med utenlandske styrker og dermed bli oppfattet av en del som overløpere eller forrædere, sier hun.

Hun mener også sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er blitt forverret og at det taler for en ny vurdering av flere av sakene til de lokalt ansatte.

– Vi vet at situasjonen i Faryab, den provinsen hvor norske styrker var utstasjonert, er dramatisk forverret siden de trakk seg ut høsten 2012 og at flere av dem som har fått avslag i tidligere behandlingsrunder fra norske myndigheter nå lever i en situasjon hvor de har måttet flykte fra landsbyene sine på grunn av trusler, sier Ausentå.

Støtte fra Frp

Saken til kamptolken Faizullah Muradi har satt nytt fokus på situasjonen til lokalt ansatte som har jobbet for norske styrker i Afghanistan.

Justisminister Anders Anundsen ga UDI instruks om at Muradis asylsøknad skulle behandles i Norge, etter massive protester mot at tolken ble sendt ut av Norge. Justisdepartementet ønsker imidlertid ikke å si noe om de vil åpne for å gjøre nye vurderingen i andre saker med lokalt ansatte.

Jan Arild Ellingsen

TA VARE PÅ: Jan Arild Ellingsen sier Norge har ansvar for å beskytte de som stiller opp for norske styrker.

Foto: NRK

Jan Arild Ellingsen, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, mener det bør vurderes.

– Ja, forutsatt at Forsvaret her gjør en vurdering og tar det opp med Justisdepartementet. Hvis det er sånn at afghanere sitter igjen som levende blinker fordi de har gjort en jobb for oss, så forutsetter jeg at det må regjeringen gjøre en vurdering av. Det kommer jo folk til Norge som hverken har bidratt med det ene eller det andre som får lov til å bli her, sier Ellingsen.

Liten optimisme

Hva vil du gjøre overfor dine partikolleger og regjeringen fremover i denne saken nå?

– Det er veldig tydelig i mitt parti, i stortingsgruppe og hos justisministeren, hvor jeg står i denne saken. De som stiller opp for oss bør vi ta vare på etterpå om det er behov for det, sier Ellingsen

Men Noas er ikke optimistiske.

Det er tydelig motvilje mot dette siden den åpningen som ble gitt er ganske smal, og det er uklart om den omfatter bare tolker eller om den også omfatter andre typer ansatte. Det bør nå klargjøres og man bør følge opp for å forsikre om at man faktisk gir beskyttelse til alle som trenger det, sier Austenå.

Den afghanske tolken teken imot som ein helt av krigsveteranar på Kristiansand lufthavn Kjevik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger