Vil ha strengere regler for pengeoverføring til utlandet

Toll- og avgiftsdirektoratet vil at personer som tar med større pengebeløp ut av Norge må oppgi hvor pengene kommer fra, hva de skal brukes til, hvem som eier dem og hvem som skal motta dem.

Tolldirektoratet vil ha strengere valutaregler

Tolldirektoratet vil stille flere kontrollspørsmål ved overføring av penger inn og ut av Norge.

Foto: Tollvesenet

I dag er det slik at man må fylle ut et skjema og deklarere pengene, dersom man skal man ta med mer enn 25 000 kroner inn eller ut av landet. Men det er ingen som stiller spørsmål om hva pengene skal brukes til.

I november 2013 gav Finansdepartementet direktoratet i oppdrag å se på mulighetene for å endre valutaregisterforskriften. De fryktet at økt utførsel av valuta har bidratt til finansiering av terror, eller på andre måter blitt knyttet til annen kriminalitet.

Toll- og avgiftsdirektoratet svarer med et ønske om å stramme inn kontrollen.

I anbefalingsbrevet som NRK har fått innsyn i, foreslår direktoratet at alle som tar med større pengebeløp ut av Norge, må oppgi hvor pengene kommer fra, hva de skal brukes til, hvem som eier dem og hvem som skal motta dem.

Direktoratet viser til internasjonale anbefalinger og EUs deklarasjonsskjema i sin anbefaling. Slike opplysninger vil være av nytte for tollmyndighetene både på deklareringspunktet og ved senere etterkontroller.

«Selv om det er opplagt at det ikke nødvendigvis vil bli gitt korrekte opplysninger vil et slikt krav gjøre tollmyndighetene i bedre stand til å vurdere om inn- og utførselen har sammenheng med heleri og hvitvasking eller annen form for kriminalitet,» skriver direktoratet i sitt svarbrev.

Saken er nå til behandling i Finansdepartementet.

Mandag kveld ønsker ikke Siv Alsén, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste å kommentere forslaget fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

– PST forholder seg til det gjeldende regelverket, sier Alsén til NRK.

Mistenker terrorfinansiering

I november i fjor sa Politiets sikkerhetstjeneste til NRK at de mistenker at penger som blir samlet inn i Norge, sendes til terrorgrupper i Syria. Det skal være snakk om store summer.

– Det er nok på høyt tid at vi ser på måter å regulere dette på. Jeg er sikker på at det også finnes eksempler fra andre land som man kan lære mer av, sa analysesjef Jon Fitje Hoffmann i PST den gangen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa at det var grunn til å være dypt bekymret.

– Nordmenn har et stort giverhjerte og vil gi penger til humanitære formål rundt omkring i verden. Det er viktig at vi kan være trygge på at når vi gir penger, går de til gode formål og ikke til terrorfinansiering, sa Jensen i november.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at terrorfinansiering er et økende problem, og vurderer å stramme inn reglene for utførsel av penger fra Norge.

I november kontaktet finansminister Siv Jensen tollmyndighetene for å vurdere endringer i regelverket når det gjelder store pengetransaksjoner inn og ut av Norge.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger