Vil ha slutt på statsstøttet billig-Jarlsberg til USA

Regjeringen går inn for å fjerne eksportsubsidiene på norske landbruksvarer. Til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har programfestet det samme, er partiene motvillige til å støtte forslaget fra regjeringen.

I utlandet skal ikke lenger norsk Jarlsbergost subsidieres av norske melke-kjøpere. Regjeringer vil fjerne støtten på 130 millioner kroner årlig. Men når støtten blir borte, ryker trolig også svært mange norske melkebruk

Jarlsberg-osten er populær i mange land, eksempelvis USA. Der selges den forholdsvis billig, godt hjulpet av norske subsidier. De kan falle bort om noen år, dersom regjeringen får det som den vil.

Regjeringen vil fjerne alle norske eksportsubsidier av landbruksvarer innen 2019. Årsaken til at subsidiene foreslås redusert over flere år, er at næringen skal få tid til å omstille seg.

– Det vi ønsker å gjøre er å fjerne bruken av eksportsubsidier. Det betyr at forbrukerne ikke lenger skal være med på å subsidiere osten som spises av innbyggerne i andre land, sier landbruksminister Sylvi Listhaug.

Det vil i praksis bety at Norge slutter å subsidiere billig Jarlsberg-ost til det amerikanske markedet og andre land, som Sverige.

Eksportstøtten koster Norge 130 millioner kroner i året i direkte støtte. Norges sponsing av eksporten, gjør at osten er vesentlig billigere i andre land enn i Norge.

Tine: – Kan bli nødt til å flagge ut produksjonen

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine sier til NRK at eksporten av Jarlsberg blir ulønnsom uten statsstøtte.

– 10 prosent av norsk melkeproduksjon går til Jarlsberg-eksport, tilsvarende produksjonen fra 750 melkebruk. Vi må da finne en annen anvendelse for den melken, noe som vil kreve tid til omstilling, sier Galtung.

Han sier at ett alternativ er å forsyne de utenlandske markedene med Jarlsberg-ost som blir produsert i andre land.

Venstre: – Vil støtte forslaget

I partiprogrammene til AP, SP og Venstre, står det svart på hvitt at partiene går inn for å fjerne eksportstøtten på landbruksvarer. SP vil ha eksportsubsidiene bort, men bare hvis andre land også gjør det.

– Dette er et forslag som Venstre i prinsippet støtter, og som vi har foreslått flere ganger tidligere, sier Venstres Terje Breivik.

Når konsekvensene kommer på bordet i praksis, er Senterpartiet likevel mot.

– Det vil bety nedlegging av melkeproduksjonen i flere fylker. Det vil være en særdeles uklok politikk, når det ikke er noen internasjonale forhandlinger, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Heller ikke AP står ved partiprogrammet sitt.

– Vi har programfestet avvikling, men ikke ensidig. Det må skje gjensidig og med andre alternative virkemidler på plass, skriver APs Knut Storberget i en sms til NRK.

– Dramatisk for norsk landbruk

Også Norges Bondelag og Småbrukarlaget har tidligere skrevet under på å avvikle eksportstøtten, gjennom et brev fra Handelskampanjen til Utenriksdepartementet.

Nå advarer bondelagsleder Lars Petter Bartnes likevel om dramatiske konsekvenser for næringen dersom forslaget får flertall.

– Det blir en dramatisk inngripen for norsk melkeproduksjon og norsk landbruk. 1 av 11 gårdsbruk blir utfordret og må legges ned, sier Bartnes.

Han sier at Jarlsberg-eksporten selges til godt betalte markeder i USA og Europa, og avviser at den prinsipielt like gjerne kan havne i Kenya.

750 melkebruk står i fare for å måtte legges ned, dersom eksportstøtten avvikles.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger