Hopp til innhold

Aktor ber om sju års fengsel for Krekar

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK.no): Aktor vil ha Krekar fengslet i sju år for blant annet oppfordring til terror. Mullaen selv lar seg tilsynelatende ikke knekke av fengselsopphold og de mange rettsrundene.

Krekar og Meling

Mulla Krekar er blant annet tiltalt for terroroppfordring. Her sammen med sin forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Den pågående ankesaken mot mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett nærmer seg slutten. Krekar er i to omganger i tingretten dømt for blant annet trusler, terroroppfordring og påvirkning av vitner. Likevel var det en opplagt og spøkende Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, som ankom rettslokalet like før klokken ni.

Forsvarer Arvid Sjødin sier mullaens gode humør har sammenheng med måten saken har blitt behandlet på i lagmannsretten.

– Han føler han blir møtt med respekt her, sier Sjødin til NRK.no.

Under den forrige rettsrunden i Oslo tingrett hadde Krekar flere utbrudd, noe som blant annet skal ha skyldtes at han fastet. Tirsdag satt Krekar stort sett konsentrert og lyttende i retten, slik han har gjort de gangene NRK.no har vært til stede under ankesaken.

– Fengsler som hotell

Krekar sitter for tiden fenglset ved høysikkerhetsavdelingen i Kongsvinger fengsel, noe han ifølge forsvareren takler godt.

– Han klager ikke på forholdene i fengselet. Han har noe omgang med andre innsatte, og har akkurat skrevet ferdig en bok om islamsk bønn på 3-4000 sider. Da den var ferdig feiret han med å kjøpe kaker til de andre fangene, sier Sjødin.

Medforsvarer Brynjar Meling bekrefter at Krekar ikke er utpreget misfornøyd med soningsforholdene i norske fengsler.

– Han sier han er enig med det Carl I. Hagen har sagt, og beskriver norske fengsler som hotell. Null-stjerners hotell, men like fullt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aalling og Bakkevig

Aktor Marit Bakkevig (t.v.) og aktor Signe Kathrine Aalling i rettssaken mot mulla Krekar i august.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Ber om sju år

Og det kan bli et langt «hotellopphold» for Krekar, dersom påtalemyndigheten får det som de ønsker.

Krekar måtte tirsdag høre aktors avslutningsprosedyre. Den begynte med en kort gjennomgang av Krekars historie og bakgrunn, blant annet som grunnlegger av organisasjonen Ansar al-Islam.

Statsadvokat Marit Bakkevig la også vekt på å presisere at flere av bestemmelsene som er anvendt i tiltalene er relativt nye. Det foreligger da heller ikke rettspraksis på punktet som gjelder oppfordring til terror, som omhandles av straffelovens paragraf 147 c.

Aktor Signe Kathrine Aalling kom til slutt til en påstand om sju års fengsel, og kalte trusselen Krekar representerer «vedvarende og alvorlig». Påtalemyndigheten sa også at 211 dager måtte trekkes fra for utholdt varetekt. Påstanden er ett år lenger enn dommene mot Krekar fra inneværende år.

– Vi legger ned en slik påstand, fordi vi ikke fikk godt nok gjennomslag i tingretten i august. Samtidig har det også kommet fram nye opplysninger om at fornærmede skal ha blitt truet, sir aktor Marit Bakkevig til NRK.no

Solberg-trusler

Bakkevig brukte også tid på å nok en gang spille av lydklippet der mulla Krekar snakker om Høyre-leder Erna Solberg til utenlandske journalister under en pressekonferanse i 2010.

– Dersom jeg kastes ut av landet, eller dør, vil hun (Erna Solberg, red. anm.) oppleve det samme. Jeg vet ikke av hvem, men hun vil oppleve det samme, sier Krekar.

Dette mener påtalemyndigheten er trusler mot Solberg, som var kommunalminister da det ble fattet vedtak om å utvise Krekar fra Norge i 2003. Tiltalepunktet inngikk i dommen fra mars i år.

Det oppstod en forvirring i retten etter at Krekars uttalelser hadde blitt lest opp, da det viste seg at det uenigheter om oversettelsen. Etter en stund ble imidlertid dette rettet opp, og forhandlingene kunne fortsette.

– Ikke så god på blodhevn

Bakkevig fortsatte med å gå gjennom bakgrunnen for uttalelsene. Hun mener Krekar burde være klar over at det han sa kunne oppfattes som truende.

Bakkevig påpekte også Krekar hadde flere muligheter til å forklare hva han mente med uttalelsene, og at han da stod på at han var ved sine fulle fem, og at han var klar over at det var journalister til stede.

– Han sier sier ingenting om at dette har sammenheng med Sharia, eller blodhevn, selv om han har mulighet til å klargjøre dette.

Om uttalelsene har bakgrunn i den kulturelle skikken med blodhevn har vært et sentral spørsmål i Krekar-sakene.

– Nå er ikke jeg veldig god på dette med blodhevn, men slik jeg har forstått det er det familien som skal gjøre dette, sier Bakkevig, og viser til at Krekar sa at medlemmer av Ansar Al-Islam eller Al Qaida skulle utføre handlingene.

Bakkevig mener det er hevet over enhver tvil at uttalelsene har kommet for å legge press på norske myndigheter når det gjelder å utvise Krekar fra Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ankesak mot mulla Krekar

Aktor Marit Bakkevig (stående, til venstre), mener Krekar har forsøkt å spre frykt i den norske befolkningen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Krane-saken ikke relevant

Bakkevig brukte også tid på å behandle påstandene fra forsvarer om at Krekar behandles annerledes enn andre i Norge.

I den forbindelse har forsvarer Brynjar Meling vist til saken der tidligere ordførerkandidat for Demokratene i Kristiansund, Håvard Krane, sa at han ville sette en pistol i nakken på daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Saken er nå henlagt fra politiets side.

Aktor Bakkevig mener saken ikke er relevant for Krekars sak, fordi Kranes uttalelser har kommet på en bar sent på kvelden, og dermed ikke er fremsatt offentlig.

Aktor viste også til bloggeren Eivind Berges uttalelser om politimord, men mente det var mest riktig å se bort fra denne saken. Også Berges sak ble henlagt, fordi en blogg ifølge Høyesterett ikke kan regnes som offentlig.

Bakkevig påpekte at Krekars uttalelser om Erna Solberg kom på en pressekonferanse, mens det ikke er nødvendig at oppfordringer til terror framsettes offentlig for at de kan straffes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dommer Einar Kaspersen i Krekar-saken

Dommer Einar Kaspersen i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nekter straffskyld

Den pågående ankesaken mot mulla Krekar er inne i sin siste uke, etter å ha vart siden begynnelsen av oktober. Krekar har anket to dommer fra inneværende år, etter å ha blitt dømt til fem års fengsel i mars, og ett år i august.

Krekar har nektet straffskyld på alle punkter, deriblant oppfordring til terror og trusler mot myndighetspersoner, deriblant Høyre-leder Ernas Solberg og tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik.

Arvid Sjødin sier til NRK.no at man i sin avslutningsprosedyre onsdag kommer til å be om full frifinnelse.

– Vi er overrasket over tingrettens bruk av terrorbestemmelsene. Det er ingen andre dommer på dette, så det er tydelig at man føler seg fram. Ut i fra forarbeidene kan vi ikke se at det Krekar har sagt rammes av dette, sier Sjødin.

Når det gjelder uttalelsene som gjelder Erna Solberg, sier Sjødin at det kun er snakk om hypotetiske eksempler med bakgrunn i islam.

– Dette mener vi bør dekkes av ytringsfriheten. Det samme gjelder uttalelsene som har kommet i kjølvannet av koranbrenningen. Dette er lovlig i den verdenen Krekar og de fornærmede kommer fra. Tingretten fulgte oss også på dette til et visst punkt, og de fornærmedes medvirkning gjorde også at de ikke fikk erstatning, sier Sjødin.

Åpner for Høyesterett

I løpet av rettssaken har blant andre Solberg selv vitnet, i tillegg til den profilerte britiske og radikale jihadisten Anjen Choudary. Choudary har tidligere oppfordret til å kidnappe norske soldater for å få Krekar løslatt. Uttalelsene kom i mai, snaue to måneder etter at Krekar hadde blitt dømt til fem år i fengsel.

Krekars forsvarere har allerede sagt at det kan bli aktuelt å anke en eventuell dom fra lagmannsretten til Høyesterett. Også påtalemyndigheten har sagt at det er nyttig med mer rettspraksis som omhandler terrorlovgivning.

Dermed ligger mye til rette for at siste rettsrunde for Krekar ikke er holdt, til tross for det fortsatt gyldige utvisningsvedtaket mot mullaen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ