Politiet brukte 25,8 millioner – tre år etter anbefales nytt system

For tre år siden brukte politiet 25,8 millioner kroner på nytt nettsted, politi.no. 22. juli viste at det ikke holder mål, og politiets evalueringsutvalg anbefaler å bruker mer penger og kjøpe et nytt system.

Øystein Mæland og politi.no (montasje)

Nettstedet politi.no ble relansert i 2009, men gjennomgangen etter 22. juli gir siden et dårlig skussmål.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Suget etter informasjon da Norge ble rammet av terror var enormt. Politiet hadde i sine planer at de skulle bruke internett for å kommunisere ut viktig informasjon om hva som skjedde når landet var rammet av en krise.

Det fungerte ikke som det skulle, viser gjennomgangene fra politets egen interne evaluering.

Publiseringsverktøyet som benyttes for politi.no i en normalsituasjon, og også ved krisehåndtering, er utilfredsstillende.

Evaluering av politiets håndtering av hendelsene 22. juli (side 54)
Olav Sønderland

Utvalgsleder Olav Sønderland fortalte torsdag om problemene med politi.no i forbindelse med 22. juli.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Les hele rapporten her.

– Politi.no krever en ny publiseringsløsning, sa evalueringsutvalgets leder Olav Sønderland da rapporten ble lagt fram.

Bakgrunnen er at systemene som brukes til å drive og oppdatere politiets offisielle nettsted ikke er gode nok. Datasystemene beskrives som tungvinte og lite hensiktsmessige.

Dermed blir ett av de 84 læringspunktene etter 22. juli et krav om at det blir brukt enda flere penger på å kjøpe nye systemer.

Publiseringsverktøy: Utvalget anbefaler at det vurderes om det skal anskaffes et effektivt publiseringsverktøy for politi.no, og at det utvikles en funksjonell "kriseweb"- løsning.

Evaluering av politiets håndtering av hendelsene 22. juli (side 55)

Da politi.no skulle brukes som offisiell kanal for offentliggjøring av de omkomne i terrorangrepene, viste nettstedet seg også å ikke holde mål. I forbindelse med de daglige kunngjøringene gikk nettstedet fullstendig i lås flere ganger, og ingen kunne faktisk lese den viktige informasjonen fra politiet.

«Problemene rundt offentliggjøring av de omkomne på politi.no viste at en god supporttjeneste fra PDMT ikke var innarbeidet».

Brukte 25,8 millioner for tre år siden

Det ikke spesielt positive budskapet fra evalueringen kommer til tross for at politiet for bare tre år siden brukte store ressurser på nytt nettsted.

I august 2009 lanserte politiet med brask og bram ny versjon av politi.no etter å ha brukt 25,8 millioner kroner på oppussingen av nettstedet.

Lanseringen vakte allerede den gang oppsikt på grunn av den høye prislappen. Nå får systemene slakt av politiet selv.

– Dette høres ikke bra ut når publiseringssystemet får et slikt skussmål, sier direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, i IKT-Norge til NRK.

Bevæpnet politimann i regjeringskvartalet 22. juli

Politiet hadde informasjon om en mulig gjerningsmann, men den ble ikke kommunisert til media og publikum før Anders Behring Breivik var pågrepet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

– Innkjøpskompetansen er ikke god nok

Lederen i interesseorganisasjonen for ikt-næringen reagerer på opplysningene om at politiet igjen vil kjøpe nye datasystemer.

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse mener mange offentlige etater er for dårlige til å skaffe seg skikkelige datasystemer.

Foto: IKT Norge

– Det viser at innkjøpskompetansen i det offentlige langt fra er god nok. Dette er noe man må bli mye bedre på, sier Waterhouse som mener at flere offentlige etater har mye å gå på når det gjelder prosessene rundt å skaffe gode dataløsninger.

Han mener at politiet og andre etater må bli flinkere til å finne ut hva de trenger slik at de klarer å få det de trenger, og ikke ender opp med systemer til mange penger som ikke fungerer når det gjelder.

– Det er viktig at politiet har tilstrekkelige gode verktøy. Det er helt avgjørende, sier mannen med kunnskap om ulike datasystemer.

Han undrer seg også sterkt over at politiets nettsted kunne gå ned gang på gang da navnene på de omkomne ble offenliggjort. Slike nettsystemer skal ifølge Waterhouse fint gå an å dimensjonere for et slikt trykk.

– Det er naturlig å tenke at de burde tatt høyde for beredskap og ha ekstra fokus på robusthet når de bygde systemene. Dette vitner om grov svikt i bestiller- og innkjøpskompetansen om de ikke har tatt høyde for slike krav, sier Waterhouse.

– Ikke et ukjent problem for tekniske systemer

Øystein Mæland (fremlegging av evalueringen av politiets innsats 22. juli)

Politidirektør Øystein Mæland innrømmer at problemer med tekniske systemer i politiet ikke er nytt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Politidirektør Øystein Mæland ønsker ikke å kommentere problemene rundt politi.no når NRK konfronterer ham like etter pressekonferansen der evalueringen ble framlagt.

– Dette er blant de tekniske spørsmål som vi må ha ekspertise til å vurdere etter dette. Nå vil jeg derfor ikke gå inn med noen egen vurdering av det, sier Mæland.

Evalueringsutvalget som har pekt på politi.no som et problem gjorde likevel jobben for Politidirektoratet, og flere av medlemmene i utvalget har til daglig sin arbeidsplass hos direktoratet.

Her har man brukt svært mye penger for kort tid siden, og det fungerer ikke. Hva tenker du om det?

– Det er ikke et helt ukjent problem når det gjelder tekniske systemer som slike dataløsninger. Vi må derfor ta den kritikken som er kommet innover oss. Så må vi se på hvordan det kan forbedres, svarer politidirektør Øystein Mæland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger