Vil ha mer til klimaforskning

Det er nødvendig å doble bevilgningene til forskning på fornybar energi og miljøteknologi. Det mener Forskningsrådet.

Forsking på Kjeller
Foto: NRK

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén

Foto: NRK

- For å håndtere klimautfordringene, må vi ha teknologiske gjennombrudd både på fornybar energi og på CO2-håndtering. Og det er dette vi vil kunne gå i gang med å løse med et visst tidsperspektiv, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Klima får førsteprioritet

I budsjettforslaget for 2009 gir rådet føresteprioritet til forskingen på miljøvennlig energi, miljøteknologi og klimaendringer. De vil ha en kraftig opptrapping og ber om 300 millioner kroner mer enn i år. Det er nesten en dobling.

- Dette er vår tids store utfordring. Norge må videreutvikle seg som energinasjon og gripe de nye utfordringene, sier han. Vi har fagmiljøer som nå kan øke bredden i energisatsningen betydelig. Alle skjønner at vi må gå løs på dette med enda større kraft enn vi har gjort tidligere, sier Hallén.

Vil kunne gjøre det bedre

På Institutt for energiteknikk på Kjeller forsker de på hvordan sol og vind kan gi oss energi på en mer effektiv måte, og avløse de forurensende energikildene.

Seksjonsleder Arve Holt

Seksjonsleder Arve Holt.

Foto: NRK

Forskerne her er kommet langt, men kunne hevdet seg enda bedre internasjonalt med mer penger på bordet.

- Vi kunne blant annet ha utviklet nye typer solceller. Det gjør vi allerede i dag, men vi kunne lagt mye større tyngde på det. Vi ville kunne få fram resultatene mye fortere for å få det nødvendige konkurransefortrinnet overfor konkurrentene i utlandet, sier seksjonsleder Arve Holt.

Klar prioritering

I tillegg til satsningen på miljøvennlig energi og klimaforskning, foreslår Forskningsrådet at regjeringen øker bevilgningene til vitenskapelig utstyr og infrastruktur (200 millioner) og forskning i næringslivet (130 millioner).

Det er første gang Forskningsrådet kommer med en så klar prioritering i sitt budsjettforslag.

Se innslaget fra Dagsrevyen: - Norge må satse mer på forskning

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger