Hopp til innhold

Vil ha kommisjon mot familievold

Drapet på en fem år gammel jente i Kragerø er ett av 31 barnedrap de siste åtte årene. Det er behov for en egen kommisjon i slike saker, mener familiterapeut.

Blomster og politisperringer
Foto: Bente Ustad Bjurholt / NRK

Som en parallell til flyhavarikommisjonen, skal dette være en fast kommisjon som kobles inn etter familietragedier.

Målet er å se hva som gikk galt, og om noen burde sett varsellampene blinke tidligere, foreslår familierådgiver Øyvind Aschjem fra Alternativ til Vold.

- En slik kommisjon skal samle kunnskap og erfaring om hva som gikk galt og hva som kunne vært gjort på en annen måte.

31 barnedrap

- Vi har hatt 31 barnedrap i løpet av de siste åtte årene og 70 kvinner er blitt drept i løpet av ti år. Det betyr at vi er nødt til å gå nøye inn i hver enkelt familie og se om det er noe vi i hjelpeapparatet eller det juridiske apparatet burde ha sett, sier Aschjem.

- Vi må unngå at så mange mennesker blir drept i norske familier, sier familierådgiveren. Han peker på at vi allerede vet at det er manglende samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser og for dårlige kunnskaper både i hjelpeapparatet og i rettssalene.

- Barnet forsvinner

Marianne Borgen, Redd Barna
Foto: NRK

Marianne Borgen leder Redd Barnas Norgesprogram. Hun mener at barnets behov forsvinner litt i konfliktsaker mellom voksne.

Derfor synes hun en "havarikommisjon" i voldssaker av denne typen er en god ide. Men hun sier at en slik kommisjon også burde ta tak i saker der barn blir grovt mishandlet.

- Litt for feige

Statssekretær Astrid Aas-Hansen i Justisdepartementet innrømmer at vi alle er litt for feige i forhold til slike saker.

- Vi må innrømme at vi alle har et ansvar for å si fra, sier hun, og er enig i at en "havarikommisjon "er et klokt tiltak. Hun åpner for en videre diskusjon om hvordan en slik kommisjon eventuelt skal settes sammen og hvilket mandat den skal ha.

AKTUELT NÅ