Hopp til innhold

Vil ha kommisjon mot familievold

Drapet på en fem år gammel jente i Kragerø er ett av 31 barnedrap de siste åtte årene. Det er behov for en egen kommisjon i slike saker, mener familiterapeut.

Blomster og politisperringer
Foto: Bente Ustad Bjurholt / NRK

Som en parallell til flyhavarikommisjonen, skal dette være en fast kommisjon som kobles inn etter familietragedier.

Målet er å se hva som gikk galt, og om noen burde sett varsellampene blinke tidligere, foreslår familierådgiver Øyvind Aschjem fra Alternativ til Vold.

- En slik kommisjon skal samle kunnskap og erfaring om hva som gikk galt og hva som kunne vært gjort på en annen måte.

31 barnedrap

- Vi har hatt 31 barnedrap i løpet av de siste åtte årene og 70 kvinner er blitt drept i løpet av ti år. Det betyr at vi er nødt til å gå nøye inn i hver enkelt familie og se om det er noe vi i hjelpeapparatet eller det juridiske apparatet burde ha sett, sier Aschjem.

- Vi må unngå at så mange mennesker blir drept i norske familier, sier familierådgiveren. Han peker på at vi allerede vet at det er manglende samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser og for dårlige kunnskaper både i hjelpeapparatet og i rettssalene.

- Barnet forsvinner

Marianne Borgen, Redd Barna
Foto: NRK

Marianne Borgen leder Redd Barnas Norgesprogram. Hun mener at barnets behov forsvinner litt i konfliktsaker mellom voksne.

Derfor synes hun en "havarikommisjon" i voldssaker av denne typen er en god ide. Men hun sier at en slik kommisjon også burde ta tak i saker der barn blir grovt mishandlet.

- Litt for feige

Statssekretær Astrid Aas-Hansen i Justisdepartementet innrømmer at vi alle er litt for feige i forhold til slike saker.

- Vi må innrømme at vi alle har et ansvar for å si fra, sier hun, og er enig i at en "havarikommisjon "er et klokt tiltak. Hun åpner for en videre diskusjon om hvordan en slik kommisjon eventuelt skal settes sammen og hvilket mandat den skal ha.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger