Vil ha karakterer i barneskolen

Ti skoler i Oslo har søkt om å få gi karakterer til barn ned i 11-12-årsalderen.

Elever ved Kjelsås skole

Kjelsås skole er en av Oslo-skolene som har søkt om å få gi karakterer til sine sjuendeklassinger.

Foto: NRK

Skolene ønsker å gi karakterer til elever helt ned i sjuende klasse. De har søkt om å være med i et prøveprosjekt - og både foreldre og elever er positive til å prøve karakterer på det siste trinnet i barneskolen.

Lettere overgang

Utdanningsetaten i Oslo kommune håper at forsøk med karakterer på 7. årstrinn vil kunne gi informasjon om skolemiljøet og utbyttet elevene har av undervisningen. Man håper også å få informasjon om hvordan overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet fungerer, samt se om karakterer kan gjøre overgangen lettere.

Elever ved Kjelsås skole

Tanken bak å innføre karakterer til sjuendeklassinger er å gjøre overgangen til ungdomsskolen enklere.

Foto: NRK

I en tre år gammel rapport uttrykker OECD (Organisasjon for økonomi og utvikling i Europa) bekymring for norske elevers utvikling og for at de ikke følges godt nok opp. Videre påpeker rapporten på at det er få referansepunkter til forventede standarder i norsk skole.

I invitasjonen til skolene om å søke om innførsel av karakterer på sjuende årstrinn, kan skolene selv foreslå om de vil gi karakterer i samtlige fag, eller i basisfagene norsk, matematikk, naturfag og engelsk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Statsråden bestemmer

Det er kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) som til slutt bestemmer om det blir et prøveprosjekt. Han sier til NRK at han har liten tro på karakterer i barneskolen og at flere og bedre lærere er løsningen.

Han vil se søknaden om prøveprosjektet før han bestemmer seg for å si ja eller nei til prosjektet.

Høyre vil at enda yngre elever også skal få karakterer. I forslaget til partiets nye stortingsprogram står det at de vil forsvare karakterenes plass i skolen, samt innføre karakterer fra 5. trinn på skoler der foreldre og skolen selv ønsker det.

Hva mener du? Bør elever ned i 11-årsalderen få karakterer?

Video nsps_upload_2008_11_24_18_59_51_1836.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Vil ha karakterer i barneskolen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger