NRK Meny
Normal

– Forvaring var en lett avgjørelse

Statsadvokat Per Egil Volledal la i Follo tingrett ned påstand om forvaring i ni år med minstetid på seks år for Erik Andersen i Lommemann-saken.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken
Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

– Vi har falt ned på ni år utifra en vurdering på hva dette ville gitt i fengselsstraff, og i samsvar med de retningslinjer Høyesterett har gitt, sa Volledal til NRK rett etter at han hadde nedlagt påstand.

– Jeg synes ikke det har vært vanskelig å legge ned påstand om forvaring i denne saken. Etter å ha hørt forsvarer senest på radio i går argumentere sterkt mot forvaring, ble jeg enda mer sikker på den reaksjonen, sa Volledal.

Det er tre vilkår som må oppfylles for å dømme noen til forvaring; alvorlig forbrytelse, nærliggende fare for gjentakelse og samfunnsvern.

Fare for gjentagelse

Statsadvokat Per Egil Volledal under første dag av rettsaken mot "lommemannen"

Statsadvokat Per Egil Volledal mener Erik Andersen bør få forvaringsstraff.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Alene i de 16 sakene der tiltalte har erkjent skyld, mener jeg forvaring er riktig reaksjon sier han.

Forvaringsstraff blir brukt når forbrytelsen er alvorlig, gjentakelsesfaren er stor og der samfunnet har behov for vern mot vedkommende.

Forvaring vil si fengsel på ubestemt tid fordi påtalemyndigheten på et senere tidspunkt kan be retten forlenge soningen hvis den mener at gjentakelsesfaren fremdeles er stor.

Se faktaboks nede til høyre.

Aktoratet mener det er stor fare for at 58-åringen fra Bergen vil begå nye alvorlige forbrytelser, og viste til en rekke dommer der det er blitt idømt forvaring. Han mener kriteriene for forvaring er oppfylt i denne saken.

Påtalemynidgheten tør ikke slippe denne mannen løs i almennheten som har begått så mange overgrep mot unge gutter uten at han kan forklare hvorfor.

Aktor Per Egil Volledal

I begrunnelsen for påstanden om forvaring viste aktor til de sakkyndiges konklusjon om at Andersen er pedofil, og mener behandling da vil hjelpe lite.

– Ikke overrasket

Erik Andersens forsvarer, Gunhild Lærums umiddelbare kommentar til påstanden om forvaring er:

– Dette var ikke overraskende. Det var i tråd med det vi hørte i går, så det føyer seg inn i rekken av det vi har sett og hørt til nå, sier hun.

– Nå vil jeg komme med den prosedyren jeg har forberedt, sier hun.

Forhåndsdømt

Lærum har tidligere sagt at det ikke er noen gjentagelsesfare forbundet med Andersen.

– Det er ingen gjentagelsesfare, både på grunn av terapien han får og på grunn av at han er så kjent. Verken muligheten, eller et ønske om å gjøre dette igjen, er tilstede, sa hun.

Hun mener Andersen, som i så stor grad er blitt utsatt for medieeksponering, umulig kan leve et normalt liv etter soning.

– Han er allerede blitt straffet hardt. Han er blitt satt i gapestokken, og er blitt forhåndsdømt, har Lærum tidligere sagt.

Hadde varslet forvaring

Forsvarer i Lommemann-saken, Gunhild Lærum.

Forsvarer i Lommemann-saken, Gunhild Lærum.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Allerede i tiltalebeslutningen varslet statsadvokaten at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring.

Volledal presiserer at Andersen kan idømmes forvaring til tross for at han ikke er dømt tidligere, her er det gjentagelsesfaren som står sentralt.

Aktor la også ned påstand om at Andersen skal betale saksomkostninger.

– Det er vanlig å gjøre det i saker hvor vedkommende har evne og mulighet til å dekke deler av saksomkostningene, og det har Erik Andersen, sier Volledal.

Spesiell sak

Statsadvokaten har tidligere sagt at han aldri vært borti en lignende sak med et så stort omfang.

– Det er så mange gutter som er blitt misbrukt. Slik sett vil denne saken sette spor etter seg uansett, sa Volledal.

Volledal har selv tatt ut tiltalen mot Andersen. Politiet mener Andersen står bak 68 overgrep mot 66 unge gutter, fra voldtekt til forsøk på seksuell omgang.

De fleste tiltalepostene går ut på at Andersen har prøvd å få unge gutter til å stikke hånda ned i hans fôrløse lomme slik at de kom i kontakt med hans penis.

– Retten må tro meg

Andersen sa til retten før den tok påskeferie at han var skamfull over det han hadde gjort.

– Jeg er skamfull over det jeg har gjort , og jeg kommer til å gå i terapi helt til terapeuten kaster meg ut. Men retten må tro meg på at jeg aldri vil gjøre overgrep igjen, sa Andersen da.

I morgen holder bistandsadvokatene sin prosedyre, fredag begynner forsvarer sin prosedyre. Det er ventet at sluttprosedyrene avsluttes tirsdag neste uke og at dom faller i mai/juni.

Lommemann-saken har pågått siden starten av november.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger