Vil ha færre 110-sentraler i Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) planlegger å slå sammen dagens 19 nødalarmsregioner til 12.

Storbrann i Lærdal

Da storbrannen brøt ut i Lærdal, rykket nødetatene ut via 110-sentralen i Florø. Får DSB det som de vil, slås sentralen i Florø sammen med 110-sentralen i Bergen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB mener en slik ny organisering vil gjøre at håndteringen av katastrofer som den i Lærdal, blir enda bedre.

– Vi foreslår at vi har behov for mye færre 110-regioner enn det vi har i dag. Det er for å få til mer robuste sentraler med mer håndteringserfaring og bedre bemanning, som kan levere bedre tjenester til kommunene og innbyggerne, sier Pedersen.

Da storbrannen i Lærdal brøt ut lørdag kveld, rykket brannmannskaper, redningsmannskap og politi ut via 110-sentralen i Florø, 20 mil vest for bygda.

Det er de som har hovedansvaret for den akutte innsatsen i kommunen.

Slik mener DSB det bør se ut

I Norge har vi 19 slike nødsentraler, men Justisdepartementet ser nå på om det skal bli færre, etter forslag fra DSB.

– Det aller beste hadde vært om nødetatene hadde funnet sammen og ikke noen her og noen der. Utfordringen er å få alt til å virke sammen på tvers når vi ikke har en felles organisering, sier Pedersen.

Totalt ønsker DSB 12 nødsentraler fordelt på de mest befolkningsrike delene av Norge, mot 19 i dag.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

DSBs forslag til ny organisering av 110-sentralene

Forslag til ny organisering

Gammel organisering

Alarmsentral Brann Øst AS

Alarmsentral Brann Øst AS

Vestviken 110 IKS

Vestviken 110 IKS

110-sentralen på Romerike

110-sentralen på Romerike

Asker og Bærum 110-sentral

Asker og Bærum 110-sentral

110-sentralen i Tromsø

110-sentralen i Tromsø,
110-sentralen for Vest-Finnmark

Sør-Trøndelag 110-sentral

Sør-Trøndelag 110-sentral,
Nord-Trøndelag 110-sentral,
Møre og Romsdal 110-sentral KF

110-sentralen i Oslo

110-sentralen i Oslo

110-sentralen i Agder

110-sentralen i Agder,
Alarmsentralen 110 Telemark

Nødsentral brann, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Nødsentral brann,
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS,
Haugaland og Sunnhordland 110-sentral

110-sentralen ved Bergen Brannvesen

110-sentralen ved Bergen Brannvesen,
Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

110-sentralen i Salten

110-sentralen i Salten,
Nødalarmeringssentral 110, Helgeland, Rana

– Gjør man ting ofte, blir man bedre

– Når man gjør ting forholdsvis ofte, og har en hendelse med jevne mellomrom, blir man god til å håndtere hendelser. Hvis man sjelden har hendelser av et visst omfang, blir man ikke fullt så god, begrunner Pedersen det med.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB, mener tolv 110-sentraler i Norge er bedre rustet til å håndtere katastrofer enn 19, som vi har i dag.

Foto: NRK

Med det ønsket ville koordineringen av akuttinnsatsen i Lærdal ha ligget i Bergen i Hordaland, ikke i Florø.

– Vi har anbefalt Bergen for denne regionen fordi det er en by med en viss størrelse, som har et stort og operasjonelt brann- og redningsvesen, og de har en godt bemannet og dyktig 110-sentral. Vi har derfor landet på Bergen i vårt forslag både med tanke på rekrutteringshensyn og det å være i et stort beredskapsmiljø, sier Pedersen.

– Vi mener det borger for at det tas enhetlige og gode beslutninger av personell som har mer håndteringserfaring, fordi man har en større region å forholde seg til.

Bekymret for tap av lokalkunnskap

DSBs planer bekymrer fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Åshild Kjelsnes. Hun mener lokalkunnskap er viktig i katastrofer som den vi så i Lærdal.

– Vi vil alltid streve for å gjøre ting bedre, men vi er veldig urolige for den sentraliseringen som det blir lagt opp til fra DSBs side, sier hun.

– Vi er redde for at man kommer til å miste mye lokal kompetanse. Spesielt i en redningstjeneste, hvor minuttene teller, er det viktig at en vet hvor en skal, og at man har lokalkunnskap, påpeker hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger