Vil ha et eget miljøfelt for elbil

Miljøorganisasjonen Zero vil ha elbilene bort fra kollektivfelt inn mot Oslo. De foreslår et eget miljøfelt for elbiler, tungtransport og biler med «kompiskjøring» på innfartsårene til hovedstaden.

E18 ved Sandvika

Vegdirektoratet startet i 2013 med å skaffe seg en oversikt over antall elbiler i kollektivfeltene i de største byene i Norge. De skal sammenligne dette med når det oppstår forsinkelser for buss. Bildet er fra E18 ved Sandvika sentrum.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

– Et miljøfelt vil gjøre mye mer enn å fremme elbiler i trafikken. Det er et skikkelig kinderegg med mange fordeler, sier leder Marius Holm, leder i miljøorganisasjonen Zero.

Holm ramser opp fire fordeler ved å innføre et miljøfelt:

  • Bussen kommer raskere frem
  • El-eiere beholder kollektivfordelen
  • Færre biler i sentrum fordi flere kjører sammen (kompiskjøring)
  • Luftkvaliteten blir bedre fordi lastebilene kommer fortere gjennom byen

Konkret ønsker Zero å gjøre om et av de eksisterende feltene til et miljøfelt, slik at man får et kollektivfelt for buss og taxi, et miljøfelt for elbil, kompiskjøring og tungtransport, og et felt for dem som kjører alene i bensin/dieselbilen.

Guri Melby

Byråd Guri Melby (V) er positiv til forslaget.

Foto: Eirin Eikås / NRK

– Da oppnår vi alt vi ønsker i transportpolitikken. Vi styrer bilparken i riktig retning, men oppmuntrer samtidig til mer kollektiv og mer sambruk, mener Holm.

– På mange veier er det kun to felt (et vanlig kjørefelt og et kollektivfelt). Hvordan skal man få innført miljøfelt på slike strekninger?

– Det er kun snakk om å innføre miljøfelt på få veistrekninger hvor det ikke er plass til både buss og elbil i kollektivfeltet. Et eksempel på dette er E18 mot Oslo. På slike store innfartsårer er det gjennomførbart å innføre miljøfelt, sier Holm.

– Konstruktiv forslag

Forslaget til miljøorganisasjonen skal nå utredes av Oslo kommune.

– Det er et godt og konstruktivt forslag. Målet vårt er å få ned klimagassutslipp. og få renere luft i Oslo. Da er vi helt avhengig av at flest mulig reiser med kollektivtransport, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Akershus, Guri Melby (V).

– Men det er også viktig at vi beholder de positive virkemidlene som får folk til å velge elbil fremfor bensinkjøretøy, sier Melby.

Hun mener mye av elbilproblematikken er«basert på anekdoter fra enkelte bussjåfører som er irritert på elbilene».

– Man må ha kunnskap før man gjør endringer. Derfor er det viktig med en grundig utredning om dette er et problem. Dersom det er et problem, så kan vi finne en løsning, sier Melby.

Hun mener «bensinbilistene må finne seg være litt lenger ned på prioritetslista, under de som velger mer miljøvennlige alternativer.»

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan gi meg de fullmaktene jeg trenger, så skal vi sørge for at både kollektiv og elbil blir prioritert øverst, sier Melby.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

elbil

Elbiler fyller opp kollektivfeltet på Mosseveien inn mot Oslo i rushen. Nå vil miljøorganisasjonen innføre et eget felt for elbilen.

Foto: Erik Haugstad

– For lite veikapasitet

Njål Nore, forsker ved Transportøkonomisk institutt mener det er for liten veikapasitet i Norge til å gjennomføre et miljøfelt.

– Jeg tror ikke at forslaget til Zero er veien å gå. Vi har ikke veikapasitet til å reservere flere felt inn mot Oslo, utover det feltet vi har reservert for bussen. Kollektivtransporten er det er det viktigste, sier Nore.

– Det vil bli veldig lite ledig kapasitet på hovedveinettet inn mot Oslo, Det er veldig vanskelig å se for seg at man kan reservere nye felt for spesielle kjøretøy. Det ville gitt større køer, mer forsinkelser på busser, sier forskeren.

Han mener det er bra at miljøorganisasjoner som Zero kommer med innspill.

– Det er også flott at politikerne tør å ta opp en diskusjonen om hvordan vi skal disponere en begrenset asfaltbredde på innfartsårene mot Oslo i fremtiden med økt befolkningsvekst og større kapasitetsbehov, sier Nore.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger