UP: Mobilbøtene er for milde

Politiet mener boten for ulovlig bruk av mobiltelefon bak bilrattet, bør økes. De synes også brudd på mobilforbudet bør straffes med enda en prikk, og gi tre prikker på førerkortet.

Mobil i bil

VIL HA HØYERE STRAFF: UP vil ha tre prikker på førerkortet i stedet for to – og høyere bot, viser deres høringsbrev til justisdepartementet.

Foto: Andreas Sundby / NRK

I år ble straffen for brudd på mobilbruken mens du kjører bil, fastsatt til bot på 1700 kroner og to prikker i førerkortet. Under bilkjøring er bruk av mobiltelefon en kilde til høy risiko for alvorlige ulykker.

Utrykningspolitiet mener straffen er for mild, skriver NAF-magasinet Motor. Det kommer frem i en høringsuttalelse sendt til Samferdselsdepartementet.

– Vi mener det samlede reaksjonsbildet fortsatt er for mildt, selv med prikkbelastning, og at boten burde vært oppjustert, sier sjef for Utrykningspolitiet Runar Karlsen.

Ekstrem høy risiko

Politiet har sammenlignet med andre alvorlige trafikkforseelser, og mener det bør være en sammenheng.

For eksempel gir brudd på vikeplikten 6800 kroner i bot og tre prikker. Kjøring på sperreområdet gir 4200 kroner i bot og tre prikker.

– Det er beskrevet i høringsuttalelsen at det er en ekstrem høy risiko når man taster og ser på telefonen under kjøring. Så vi tenker at botens størrelse bør være høyere enn det den er i dag, sier Karlsen.

Vil ha tre prikker

UP mener også altså at ulovlig mobilbruk bør gi tre prikker på førerkortet, og ikke to slik det er i dag.

– Det er vanskelig å sammenligne det ene med andre, men med tanke på den høye risikoen det er og taste på mobilen når du kjører, så bør straffen være avskrekkende, sier Karlsen.

Får man åtte prikker på førerkortet i løpet av tre år, mister man retten til å kjøre bil i seks måneder.

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under forelegget du fikk.

Uoppmerksomhet under bilkjøring førte til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011-2015, ifølge en TØI-analyse.

Dødsulykker

I 2017 var det 14 dødsulykker, der mobiltelefon ble vurdert som en medvirkende årsak i seks av dem, ifølge en dybdeanalyse av dødsulykker hos Vegvesenet.

– Vi vet at uoppmerksomhet forårsaker mange alvorlige ulykker, og en del dødsulykker, sammen med rus og fart. Derfor er det viktig at det er en streng reaksjon, slik at lovgivningen skal virke forebyggende og avskrekkende, sier Karlsen.

Fra 1. januar 2019 får man 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om man bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

Fra 1. januar 2019 får man 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om man bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

NRK har tidligere kartlagt aktiviteten til flere folk som filmet bak rattet, og deretter delte opptaket på den sosiale medietjenesten Snapchat.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger