Vil ha en «tredje vei» ut av krisa rundt oljefondet 

Frp mener det er mulig for påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen å «eliminere» risiko uten at han selger seg ut av selskapet han eier.

Hans Andreas Limi

FORESLÅR KOMPROMISS Frps finanspolitiske talsmann mener risiko kan begrenses uten at Tangen selger seg ut av AKO

Foto: Siv Sandvik / NRK

I dag møtes finanskomiteen for å bli endelig enig om hva den skal mene om ansettelsen av Tangen som ny sjef for oljefondet.

Flertallet på Stortinget stiller seg kritiske til prosessen som ledet fram til at hedgefondforvalter Nicolai Tangen ble ansatt som ny oljefondssjef.

Flere har krevd at Tangen selger seg ut av eierandelene han eier i hedgefondet AKO, for å unngå og interessekonflikt og rolleblanding mellom oljefondet og AKO.

Frp støtter også representantskapet i Norges Bank, som krever at risikoen for en slik konflikt elimineres.

– Ikke nødvendig å selge seg ut

Frps finanspolitiske talsmann Hans-Andreas Limi mener likevel eliminering av risiko ikke nødvendigvis trenger å bety at Tangen selger seg ut av alle posisjoner. I Politisk kvarter torsdag ba han finansministeren gå i dialog med Norges Bank for å tenke nytt rundt spørsmålet.

Det representantskapet har sagt, er at risikoen «elimineres», men de har ikke sagt at han må selge seg ut. Så blir det opp til hovedstyret og finansminister Sanner å finne ut hvordan det skal skje.

Selv om Limi mener finansministeren ikke kan instruere Norges Bank, mener han sentralbankloven åpner for at det er mulig å be folk snakke sammen.

Jeg registrerer at det er litt ulike oppfatninger om hvordan sentralbankloven skal tolkes. Frp vil heller ikke at Sanner skal instruere hovedstyret i Norges Bank, men vi vil at han skal ta et initiativ for å få i gang en ny prosess.

Pressekonferanse om enighet om ny økonomisk pakke

MDG-leder, og medlem i finanskomiteen, Une Bastholm, mener Tangen må helt ut av AKO

Foto: Fredrik Hagen / NTB

MDG: Tangen må selge seg ut

Leder i MDG, Une Bastholm, mener slik situasjonen er nå, er det ingen vei utenom at Tangen selger seg ut av AKO. Selv om også hun mener storting og regjering ikke kan fortelle Norges Bank hva de skal gjøre, er hun bekymret for Oljefondets omdømme og integritet

– Det er få andre utveier enn at Tangen trekker seg ut som partner i AKO, og slutter å ha verdier i skatteparadiser.

Finanskomiteen på Stortinget møtes i dag, og har frist på seg fredag til å bli enige om hva Stortinget skal mene om saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger