NRK Meny
Normal

Vil ha avgift på blyhagl

Folkehelseinstituttet foreslår at Stortinget innfører avgift på blyhagl og vurderer avgiftsfritak på meir miljøvenleg ammunisjon for å redusere utslepp av 250 tonn bly i naturen.

Rypejakt
Foto: Scanpix

Opphevinga av blyhaglforbodet skakar ikkje berre naturvitarar. No ropar også forskar- og fagmiljø i helsesektoren varsku.

Stortinget har for lengst, stikk i strid med ei unison tilråding frå forskarmiljøa, vedtatt å oppheva forbodet mot blyhagl i småviltjakta. Med unntak for nokre få område, blir det dermed fritt fram for å jakte med miljøskadeleg blyhagl under jakta frå og med i haust.

Kritikk mot stortingsfleirtalet

No har forskriftene til denne endringa vore ute på høyring, og både Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet brukar høyringsrunden til endå ein gong å understreka at Stortinget har gjort eit fatalt feilgrep ved å tillate utslepp av bly i naturen igjen.

Folkehelseinstituttet er såpass urolege over vedtaket, at dei ber politikarane vurdere å innføre ei avgift på blyhagl , og eventuelt redusere avgifter på blyfrie alternativ.

– Vi ser tydeleg at folk som et kjøt frå dyr som er skote med blyammunisjon har høgare blynivå i blodet, og vi veit at det kan ha betydning både for blodtrykk og for hjerneutviklinga hos barn og fostre, seier underdirektør Jan Alexander i Folkehelseinstituttet til NRK.

Vil ha avgifter

Nå foreslår dei avgifter for at jegerane skal velja meir miljøvenleg ammunisjon.

– Vi peikar på at dette er mogeleg for å få minst mogeleg bruk av blyhagl-ammunisjon, seier Alexander.

Veterinærinstituttet går også rett på sak i høyringsbrevet :

«Veterinærinstituttet mener Stortinget har sett bort fra godt dokumenterte helse- og miljøfaglige råd med sitt vedtak om å endre blyhaglforbudet … Et tresifret antall tonn med blyhagl vil bli spredd i naturen gjennom jaktsesongen.»

Miljøpartiet foreslår avgift

Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne kjem til å legge fram eit forslag om miljøavgift på blyhagl før sommaren.

– Eg håpar vi kan få dette gjennom snart, og at miljøavgifta kan gjelde frå 1. januar 2016, seier han til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger