Vil ha alle aksjer frem i lyset

I dag fremmer SV et forslag i Stortinget om at alle aksjeposter representantene eier, uansett størrelse, skal oppgis når saker skal behandles. Presidentskapet mener dagens regler er gode nok.

Stortinget

Alle aksjeposter i enkeltselskaper, med en samlet verdi over 90.000 kroner, skal rapporteres inn med dagens regler. For dårlig, mener SV.

Foto: Dina Johnsen / NRK

– Ved å være åpen fjerner man også mistanker om at man prøver å holde noe skjult, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes i NRKs Politiske Kvarter.

I dag fremmer partiet forslag om at enhver aksjepost representantene eier uavhengig av størrelse, skal oppgis under komitebehandlingen av en sak, dersom den kan være relevant.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes sitter i næringskomiteen på Stortinget for SV.

Foto: Carsten Aniksdal

Forslaget kommer i kjølvannet av at Dagbladet i fjor viste at representantene hadde holdt skjult aksjeposter for millionbeløp.

Regelverket sier at aksjer i enkeltselskaper med en samlet verdi over 90.000 skal rapporteres til Stortingets eget register over verv og næringsinteresser.

– Vil fjerne enhver mistanke

– Hvis du har eierskap i et lakseselskap når man behandler oppdrettskonsesjoner i komiteen så skal det komme frem. Det vil fjerne enhver mistanke om at man prøver å holde noe skjult, sier han.

Men partiet har ingen konkrete eksempler på at dagens regelverk har ført til at politiske beslutninger har blitt påvirket som en følge av representantenes aksjeeierskap.

Stortingets presidentskap er mot forslaget, og mener dagens regler er gode nok.

Stortingspresident Olemic Thommesen

Stortingspresident Olemic Thommesen, som selv har brutt Stortingets regelverk, vil ha dagens regler som de er.

Foto: Ristin Persson / NRK

Stortingspresident Olemic Thommesen sier at grensen på 90.000 kroner er i tråd med hva som er reglene i våre naboland og godkjent av Europarådet.

– Veldig ubehagelig

– I Stortinget er vi veldig opptatt av å beskrive det ansvarsfellesskapet som salen representerer. Ved å lage en egen ordning for komiteene kan man skape et inntrykk av at det er komiteene som bestemmer og ikke salen, sier han.

Mandag skrev Dagbladet at også stortingspresidenten har eid aksjer i skjul for 362.500 kroner, uten å ha oppgitt det.

– Det er tre aksjeposter som alle er over 90.000 kroner, og det har gått under radaren for meg. Det er veldig ubehagelig for meg og er en oppvekker, trolig også for mine kollegaer, sier Thommesen.

Det var ventet at forslaget ville bli nedstemt, men etter at Stortinget debatterte saken tirsdag ble det klart at stortingsflertallet vil at representantene skal oppgi alle sine eierinteresser, uansett hvor små beløp det er snakk om.

– Det var en nødvendig reaksjon på de avsløringene som er kommet i Dagbladet og Panama-avsløringene. Det har vært stor grad av hemmelighold rundt politiske og økonomiske eliters eierskap. Stortinget skal være ledestjerner i slike type spørsmål. Det handler om vår legitimitet, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NRK tirsdag ettermiddag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger