Vil ha alkolås som promillestraff

Folk som blir tatt for promillekjøring kan få tilbud om å delta i et alkolåsprogram i stedet for å miste førerkortet, dersom et nytt forslag går gjennom i Stortinget.

MA vil gjøre noe med alkohol og bilkjøring

Ei arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet vil prøve ut et nytt alkolåsprogram.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

alkolås

Alkolåsen er på størrelse med en mobiltelefon. Bilføreren må blåse i den, for så å få godkjennelse til å kjøre.

Forslaget blir lagt fram av ei arbeidsgruppe som har vurdert om alkolås kan være et alternativ til å miste førerkortet. Denne ordninga brukes i flere andre land, blant annet Sverige og Finland.

Dersom man installerer alkolås i bilen, vil den nekte å starte ved for høy promille.

Får velge selv

Rapporten «Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring av promille» sendes nå på offentlig høring.

– Forslaget innebærer at den som blir tatt for promillekjøring kan velge mellom å miste førerkortet i en fastsatt tid, eller å delta i et alkolåsprogram, som gir mulighet til å kjøre bil med alkolås i tapstiden, forteller senioringeniør Anne Beate Budalen i Statens vegvesen i ei pressemelding .

Dersom dette blir vedtatt, kan de som blir tatt for promillekjøring velge å få utstedt et kjørebevis der det går fram at de bare kan føre kjøretøy med alkolås.

Ordninga vil bare gjelde i Norge, og kjørebeviset varer like lenge som et eventuelt tap av førerkort ville vart.

Må testes for alkoholproblem

For å delta i programmet må man undertegne en avtale.

Ifølge avtalen må man blant annet gjennom en legevurdering, for deretter å gå til legekontroll hver fjerde måned for å teste om man har et alkoholproblem.

Promillekjøreren må selv sørge for å få installert alkolåsen, han eller hun må også selv betale kostnadene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger