Hopp til innhold

Vil ha alkolås på resept for folk med rusproblemer

MA-Rusfri Trafikk og Legeforeningen vil at leger skal ha mulighet til å skrive ut alkolås som et alternativ til å ta førerkortet fra folk med alkoholproblemer.

Alkolås som lyser grønt.

Alkolås gjør at bilen ikke starter, dersom du ikke er edru.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Det er mange notoriske fyllekjørere på norske veier. Hver dag i Norge kjøres 200.000 kilometer der fører er alkoholpåvirket. Det viser den siste vegkantundersøkelsen.

Hvert tredje dødsfall i trafikken i Norge skyldes rus. Det er veldig høye tall, og det krever andre tiltak enn det som har vært brukt hittil mener MA – Rusfri Trafikk.

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med en ny nasjonal alkoholstrategi. Målet er å redusere alkoholforbruket i Norge med 10 prosent. Da er alkolås for folk med rusproblemer er ett viktig tiltak mener MA- Rusfri Trafikk

Vil ha alkolås på resept

I dag må en lege ta fra en person førerkortet om de går til legen for å få hjelp med sitt alkoholavhengighetsproblem.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær MA-rusfritrafikk.

– Det er dessverre veldig mange notoriske fyllekjørere på norske veier, sier Kristoffersen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Vi mener at en person som ønsker hjelp ikke bør straffes med å bli fratatt førerkortet, men få mulighet til å fortsette å kjøre bil med installering av alkolås og jevnlig oppfølging av lege, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA-Rusfri Trafikk.

Skrive ut på resept?

– Ja, omtrent. Etter å ha vurdert personen.

– Det å bli fratatt førerkort er en veldig stor inngripen i en persons dagligliv mener Kristoffersen.

– Det kan være at vedkommende trenger bilen i jobben, kjøre barna, komme seg i butikken, og da mener vi at vedkommende heller bør ha en alkolås. Vi vet at ellers kan disse personene ende opp med å fortsette å kjøre i fylla, uten rusbehandling, og i mange tilfeller også uten førerkort, legger hun til.

– Fordelen med alkolås er at du er garantert edru dersom bilen starter etter at du har blåst i alkolåsen, sier Kristoffersen.

Finland, Sverige og flere andre europeiske land har et slikt system. Og erfaringene synes å være gode, følge MA-Rusfri Trafikk.

Mange ruskjørere

Rusulykker står for en tredel av alle dødsulykkene i trafikken. I de fleste av disse var førerne sterkt påvirket, tilsvarende 1,2 promille alkohol eller mer. I de alvorligste ulykkene har som regel alkohol vært rusmidlet, opplyser Kristoffersen.

Rusulykker har stor negativ innvirkning på folkehelsen. I tillegg til død og fysiske skader, handler det om sorgreaksjoner, angst, depresjon og opplevelse av det meningsløse i å bli rammet av en som velger å fyllekjøre, mener hun.

For å redusere antallet promillekjørere ytterligere trengs det flere virkemidler i tillegg til inndragning av førerretten. At leger kan forskrive alkolås er et godt tiltak, mener MA-Rusfri Trafikk.

Legeforeningen støtter alkolås

Den norske legeforening mener kravet fra MA-Rusfri Trafikk er et effektivt og godt tiltak.

– Legeforeningen støtter forslaget om at fastleger skal kunne forskrive alkolås der det er vurdert hensiktsmessig, fremfor at en person med rusproblem skal miste førerkortet, sier Tom Sundar, leder i Norsk forening for samfunnsmedisin.

Han presiserer at alkolås ikke egner seg for alle. Det egner seg ikke for folk med tungt rusmisbruk, som er langt inne i et avhengighetsproblem, forteller Sundar. Men det vil være egnet for folk som har et rusproblem, men fortsatt står i jobb, har en familie å forsørge, og som bør få orden på sitt sosiale liv.

Har du inntrykk av at folk ofte vegrer seg for å gå til legen med sitt problem?

Ja, slik det er i dag, tør mange ikke å snakke med fastlegen sin om sitt alkoholproblem i frykt for å miste sertifikatet. For legen har fullmakt til å innføre førerforbud der og da, og legen har også plikt til å rapportere til fylkesmannen om skadelig alkoholbruk, sier Sundar.

Legeforeningen ønsker at leger skal være litt mindre helsepoliti og litt mere doktor som sørger for å hjelpe folk som tør å oppsøke legen med dette problemet.

Sundar understreker at alkolås ikke en kvikkfiks, men at alkolås forutsetter en avtale om oppfølging mellom lege og pasient over ett år eller to. Det har gitt gode resultater for 8 av 10 brukere i Sverige, avslutter han.

Ny alkoholstrategi for 2020–2025

Helse- og omsorgsdepartementet pågår arbeidet med den nye alkoholstrategien for 2020–2025. I en e-post til NRK skriver departementet:

«Vi har fått en rekke innspill til alkoholstrategien blant annet fra MA som foreslår alkolås. Vi vil i arbeidet med strategien se gjennom forslagene og vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle å se nærmere på.»

Den nye strategien er ventet å være klar til høsten.

AKTUELT NÅ